Kontrollera mottagning av sociala data

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Du kan aktivera eller inaktivera möjligheten att ta emot sociala data i Dynamics 365.

Aktivera eller inaktivera Social Engagement

Social Engagement är aktiverat som standard och sociala data tas emot.

Anteckning

Om du inaktiverar Social Engagement kan sociala data inte längre skapas eller uppdateras i Dynamics 365. Om du försöker konvertera en social aktivitet till ett ärende när Social Engagement är inaktiverat får du ett felmeddelande. Felet beror på att åtgärden Konvertera till ärende försöker uppdatera den sociala aktivitetens Avser-fält. Samma fel uppstår om du försöker tilldela en post för social aktivitet eller en post för social profil till en annan användare.

  1. Gå till Inställningar > Administration.

  2. Välj Systeminställningar.

  3. Under Inaktivera Social Engagement, välj Ja för att sluta ta emot sociala data i Dynamics 365. Om du vill ta emot data, välj Nej.

  4. Välj OK.

Se även

Anslut till Microsoft Social Engagement
Ta emot sociala data i Microsoft Dynamics CRM