Skapa eller redigera en plats om du vill ange en plats

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Du kan skapa en ny plats om du vill lägga till en arbetsplats eller andra anläggningar där tjänståtgärder utförs. Du kan också redigera information, till exempel adress- eller telefonnummerinformation, för en befintlig plats.

 1. Gå till Inställningar > Verksamhetsstyrning.

 2. Välj Webbplatser.

 3. Om du vill skapa en ny webbplats väljer du Ny i verktygsfältet Åtgärder.

  - ELLER -

  Dubbelklicka eller dubbeltryck på en plats om du vill redigera en befintlig plats i listan över platser under Namn.

 4. Under Allmänt i textrutan Namn anger eller redigerar du namnet på platsen.

  Du kan också ange eller uppdatera kontaktinformation för platsen.

 5. Du kan ange eller uppdatera adressinformation under Primär adress.

 6. I rutan Tidszon kontrollerar du att en lämplig standardtidszon har valts för webbplatsen.

 7. Välj Spara och stäng.

Se även

Skapa eller redigera affärsenheter
Lägga till resurser för en plats