Skapa eller redigera en plats om du vill ange en plats

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Du kan skapa en ny plats om du vill lägga till en arbetsplats eller andra anläggningar där tjänståtgärder utförs. Du kan också redigera information, till exempel adress- eller telefonnummerinformation, för en befintlig plats.

 1. Gå till Inställningar > Verksamhetsstyrning.

 2. Välj Webbplatser.

 3. Om du vill skapa en ny webbplats väljer du Ny i verktygsfältet Åtgärder.

  - ELLER -

  Dubbelklicka eller dubbeltryck på en plats om du vill redigera en befintlig plats i listan över platser under Namn.

 4. Under Allmänt i textrutan Namn anger eller redigerar du namnet på platsen.

  Du kan också ange eller uppdatera kontaktinformation för platsen.

 5. Du kan ange eller uppdatera adressinformation under Primär adress.

 6. I rutan Tidszon kontrollerar du att en lämplig standardtidszon har valts för webbplatsen.

 7. Välj Spara och stäng.

Se även

Skapa eller redigera affärsenheter
Lägga till resurser för en plats