Öka säkerheten genom att kryptera data

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Dynamics 365 använder SQL Server-cellkryptering för en uppsättning standardattribut för entiteten som innehåller känslig information, till exempel användarnamn och e-postlösenord. Den här funktionen kan hjälpa organisationer att uppfylla FIPS 140-2-överensstämmelse.

För Dynamics 365 (online) använder alla nya och uppgraderade organisationer datakryptering som standard. Datakryptering kan inte stängas av.

Dynamics 365-användare som har säkerhetsrollen Systemadministratör kan ändra krypteringsnyckeln när som helst.

Ändra en organisationskrypteringsnyckel

 1. Gå till Inställningar > Datahantering.

 2. Klicka på Datakryptering.

 3. I rutan Ändra krypteringsnyckel anger du den nya krypteringsnyckeln och välj Ändra.

 4. Välj OK i bekräftelsemeddelandet och klicka sedan på Stäng för att stänga sidan Datakryptering.

 5. Vi rekommenderar att du kopierar nyckeln till en säker plats. Kopiera datakrypteringsnyckeln för organisationen

Kopiera datakrypteringsnyckeln för organisationen

Vi rekommenderar att du gör en kopia av datakrypteringsnyckeln.

 1. Logga in på Dynamics 365 som en användare med säkerhetsrollen systemadministratör.

 2. Gå till Inställningar > Datahantering.

 3. Klicka på Datakryptering.

 4. I dialogrutan Datakryptering väljer du Visa krypteringsnyckel, i rutan Aktuell kryptering väljer du krypteringsnyckeln och kopierar den till Urklipp.

 5. Klistra in innehållet i en textredigerare, t.ex. Notepad.

  Varning

  Som standard genererar Dynamics 365 ett lösenord som är en slumpmässig uppsättning Unicode-tecken. Därför måste du spara det systemgenererade lösenordet med hjälp av ett program och fil som har stöd för Unicode-tecken. Vissa textredigerare, till exempel Anteckningar, använder ANSI-kodning som standard. Innan du sparar lösenordet med hjälp av anteckningar, markera Spara som och i Kodning väljer du Unicode.

 6. Vi rekommenderar att du sparar textfilen som innehåller krypteringsnyckeln på en dator på en säker plats på en krypterad hårddisk.

Se även

SQL Server-kryptering
FIPS 140-utvärdering
Hantera dina data
Hantera konfigurationsdata