Ta bort en stor mängd data för specifika, utvalda data med massborttagning

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Funktionen för massborttagning hjälper dig att upprätthålla datakvaliteten och hantera förbrukning av systemlagringsutrymme i Dynamics 365 genom att ta bort data när du inte längre behöver dem.

Du kan till exempel ta bort följande data i bulk:

 • Inaktuella data.

 • Data som är irrelevanta för verksamheten.

 • Onödiga test- och exempeldata.

 • Data som felaktigt har importerats från andra system.

Med massborttagning kan du utföra följande åtgärder:

 • Ta bort data över flera enheter.

 • Ta bort poster för en angiven entitet.

 • Få e-postmeddelanden när en massborttagning är slutförd.

 • Ta bort data med jämna mellanrum.

 • Schemalägga starttid för en återkommande massborttagning.

 • Hämta information om fel som uppstod under en massborttagning.

Ta bort massdata

 1. Gå till Inställningar > Datahantering.

 2. Välj Massradering.

 3. Välj Nytt för att köra guiden Massradering för att skapa ett massraderingsjobb med poster du vill ta bort.

Information om hur du implementerar massborttagning i koden, se Ta bort data i bulk.

Se även

Hantera dina data
Datakryptering