Ta bort en stor mängd data för specifika, utvalda data med massborttagning

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Funktionen för massborttagning hjälper dig att upprätthålla datakvaliteten och hantera förbrukning av systemlagringsutrymme i Dynamics 365 genom att ta bort data när du inte längre behöver dem.

Du kan till exempel ta bort följande data i bulk:

 • Inaktuella data.

 • Data som är irrelevanta för verksamheten.

 • Onödiga test- och exempeldata.

 • Data som felaktigt har importerats från andra system.

Med massborttagning kan du utföra följande åtgärder:

 • Ta bort data över flera enheter.

 • Ta bort poster för en angiven entitet.

 • Få e-postmeddelanden när en massborttagning är slutförd.

 • Ta bort data med jämna mellanrum.

 • Schemalägga starttid för en återkommande massborttagning.

 • Hämta information om fel som uppstod under en massborttagning.

Ta bort massdata

 1. Gå till Inställningar > Datahantering.

 2. Välj Massradering.

 3. Välj Nytt för att köra guiden Massradering för att skapa ett massraderingsjobb med poster du vill ta bort.

Information om hur du implementerar massborttagning i koden, se Ta bort data i bulk.

Se även

Hantera dina data
Datakryptering