Redigera egenskaper för en instans

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Administratörer kan redigera egenskaperna för en Dynamics 365 (online)-förekomst som ett eget namn, en URL och syftet. Dock går inte att redigera instanser som har etablerats och inaktiverade instanser måste aktiveras innan de kan redigeras.

Redigera en instans

 1. Bläddra till administrationsportalen för Office 365 och logga in på Office 365 Global med administratörsuppgifter.

 2. Klicka på Administrationscenter > Dynamics 365.

 3. Välj fliken Instanser.

 4. Markera instansen som du vill konfigurera och klickar på Redigera.

 5. Välj något av följande fältvärden som du vill ändra.

  • Namn. Detta är vanligtvis namnet på företaget som visas i programmet Dynamics 365. När du har sparat ändringen kan det ta upp till fem minuter för det egna namnet att visas i programmet.

  • URL. URL:en används för att konstruera URL:en för användare så att de kan logga in i Dynamics 365. Ve rekommenderar att du begränsar längden på URL-namnet för att minska den totala längden på URL:en.

   Varning

   Det finns viktiga uppgifter som du måste meddela dina Dynamics 365 (online)-användare omedelbart efter en ändring av URL-namnet.

   • Skicka information om den nya URL:en med instruktioner om hur det går till att skapa ett bokmärke.

   • För användare av Dynamics 365 för Outlook Online måste följande två aktiviteter utföras i den ordning som anges här:

    1. Synkronisera offlinedata. Dynamics 365 för Outlook-användare som är anslutna till den här instansen och som arbetar offline måste synkroniseras med föregående URL. Om du kör Konfigurationsguide och ändrar URL:en innan du utför det här steget kan offlinedata gå förlorade.
    2. Kör Konfigurationsguide. När en URL-namnändring sparas och alla offlinedata synkroniseras måste användare av Dynamics 365 för Outlook köra Konfigurationsguiden för att uppdatera URL.

   När en URL-namnändring har sparats måste alla användare som ansluter till denna instans underrättas om ändringen. Användare kommer att få tillgång till instansen upp till 24 timmar med hjälp av tidigare URL. Den tidigare URL:en fungerar inte efter 24-timmarsperioden.

   Observera att tillfälliga URL-namn tas bort när det finns flera ändringar inom 24 timmar. Ta exempelvis följande situation:

   • Den ursprungliga URL:en till din instans är fourthcoffeesales.crm.dynamics.com.

   • Med hjälp av instansväljaren kan du ändra URL-namnet från fourthcoffeesales.crm.dynamics.com till fourthcoffeemktg.crm.dynamics.com.

   • Inom 24 timmar efter ändringen, ändrar du URL-namnet igen, den här gången från fourthcoffeemktg.crm.dynamics.com till fourthcoffeesalesandmktg.crm.dynamics.com.

    I detta fall tas det första URL-namnet som ändrades till fourthcoffeemktg.crm.dynamics.com bort från systemet. Den nya URL:en, fourthcoffeesalesandmktg.crm.dynamics.com, blir aktiv. Dessutom blir den ursprungliga URL:en, fourthcoffeesales.crm.dynamics.com, aktiv i upp till 24 timmar.

  • Syfte. Detta värde används för att associera instansen med ett specifikt syfte och visas endast på sidan Hantera alla instanser av Dynamics 365 (online) som du kommer till via Dynamics 365 administratörscenter. Om exempelvis den här instansen är till för exklusiv användning av dina försäljnings- och marknadsföringsavdelningar kan du ange Contoso försäljning och marknadsföring eller om instansen är till för utveckling och testning kan du ange ett annat relevant namn, som Contoso utveckling.

  • Säkerhetsgrupp. Det här värdet används för att bestämma den säkerhetsgrupp som innehåller användare som har åtkomst till den här instansen av Dynamics 365 (online). Läs mer: Styra användarnas åtkomst till instanser: säkerhetsgrupper och licenser

   Viktigt

   Om du inte anger en säkerhetsgrupp kommer alla användare som har en Dynamics 365 (online)-licens att läggas till i den nya instansen.

 6. Klicka på Spara.

Se även

Lägga till en instans i prenumerationen
Ändra en instans
Hantera testinstans i begränsat läge i Dynamics 365 (online)
Hantera prenumerationer, licenser och användarkonton
Hantera lagringsutrymme för Microsoft Dynamics 365 (online) Användarsession och hantering av åtkomst