Serversynkronisering måste vara aktiverat för att du ska kunna använda mappspårning

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Om du vill använda Exchange-mappspårning måste din e-post synkroniseras med serversynkronisering. Kontakta Dynamics 365-administratören om du behöver hjälp. Mer information: Kontakta din Dynamics 365-administratör eller supportperson

För administratörer

Följande tabell visar kraven för mappspårning och var du kan hitta mer information.

Krav Resurs
Konfigurera serversynkronisering för e-post Ställ in serversynkronisering
Ange synkroniseringsmetoden för användarens postlådepost för inkommande e-post till Serversynkronisering eller e-postrouter Ställ in serversynkronisering
Konfigurera Exchange-mappspårning Konfigurera Exchange-mappspårning

Se även

Spåra e-post i Outlook genom att flytta den till en spårad Exchange-mapp