Hantera uppdateringar

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Du har alternativ för när du uppdaterar din Dynamics 365 Online-organisation till Dynamics 365 (online), version 9.0. Använd informationen i det här avsnittet om du vill förbereda för en smidig process.

Du som Dynamics 365-systemadministratör avgör när du installerar Dynamics 365 (online)-tjänstuppdateringar i din organisation. Om du vill uppdatera till den senaste versionen av Dynamics 365 (online), utför du dessa två steg:

 1. Granska informationen på sidan Uppdateringar i Dynamics 365 (online) Administrationscenter (https://portal.office.com > Administrationscenter > Dynamics 365 > fliken Uppdateringar) för att ta reda på vilka instanser som är redo att uppdatera, och schemat.

 2. Godkänn uppdateringen.

  Viktigt

  Din instans kommer inte att uppdateras om du inte godkänner uppdateringen. Det innebär att organisationen kommer vara utan senaste funktioner och funktionalitet tills du uttryckligen ger godkännande för att uppdatering ska ske. Kom ihåg att vi har en uppdateringsprincip som gör vissa uppdateringar obligatoriska, utan att godkännande krävs. Se Upppdateringspolicy nedan för ytterligare information.

  Du får ett e-postmeddelande innan tjänstuppdateringen är tillgänglig med ett datum för den schemalagda uppdateringen. Detta e-postmeddelande innehåller också anvisningar om hur du kan ändra schemat för uppdateringen om du vill. Du får påminnelser 90, 30, 15 och 7 dagar innan uppdateringen. Tjänsteuppdateringen görs under 12 timmar och under den tiden kanske det inte går att nå din organisation på flera timmar. De flesta uppdateringarna tar normalt 2-4 timmar. Vi meddelar dig när din organisation är uppdaterad och klar att användas igen. Mer information finns på schemalägga för uppdatering av kommunikation senare i det här avsnittet.

Uppdatera till Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 nästa generation smarta affärsprogram som hjälper din organisation att växa, utvecklas och förvandlas i syfte att möta behoven hos dina kunder och hitta nya affärsmöjligheter. Microsoft presenterar nya planer för kunder som börjar gälla den 1 november 2016, som liknar men inte är identiska med din nuvarande plan. Du har några val att göra. Kontrollera följande:

Uppdateringspolicy

Microsoft tillhandahåller nya funktioner och förbättringar av Dynamics 365 (online)-tjänsten två gånger om året via tjänstuppdateringar. För att säkerställa bästa möjliga värde för kunderna rekommenderar vi att köra den senaste versionen av tjänsten. Vi inser dock att det finns kunder som i vissa fall inte kan uppdatera sina lösningar lika ofta som vi tillhandahåller tjänstuppdateringar.

Vi förbättrade kundupplevelsen genom att ge kunderna möjlighet att ge sitt samtycke innan de uppdaterar sin organisation. Idag har kunderna flera olika datum att välja bland så att de kan hitta ett datum som passar verksamheten. Vi kommer att fortsätta att erbjuda den flexibiliteten för tjänstuppdateringarna. Kunder kunde välja om de vill ha båda uppdateringarna när de blir tillgängliga eller bara ha en uppdatering per år. Om kunden väljer att en uppdatering per år blir den obligatorisk och kunden måste uppdatera vid de tillgängliga datumen för den versionen.

Kunden måste alltså alltid ha aktuell version (n) eller föregående version (n-1). Om du till exempel använder CRM Online 2016 uppdatering 1 (n-2) och väljer att inte uppdatera till Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online) (n-1) är det obligatoriskt att uppdatera till Dynamics 365 (online), version 9.0 (n). Denna policy är avsedd för att kunderna alltid ska ha de senaste och bästa funktionerna och bästa möjliga plattformsupplevelse.

Uppdateringsscenarier

Din Dynamics 365 (online)-uppdateringsprocess beror på vilken version du har och hur du vill uppdatera. Föreställ dig följande scenarier.

Anteckning

Mer information om Dynamics 365 (online)-instanser finns i hantera Dynamics 365 (online)-instanser.

Detta scenario gäller för dem som har produktions- och testinstanser i begränsat läge av CRM Online 2016 uppdatering 1 (n-2).

Versionsinformation finns i: versioner av Dynamics 365 (online)

Version Uppdatering till
Begränsat läge (n-2) Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365 Begränsat läge (n-1)
Begränsat läge (n-1) Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365 Begränsat läge (n)
Produktion (n-2) Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365 Produktion (n)

n= aktuell version, Dynamics 365 (online), version 9.0

 1. Uppdatera din CRM Online 2016 uppdatering 1 -testinstans i begränsat läge till Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online).

  1. Välj din CRM Online 2016 uppdatering 1-testinstans i begränsat läge och godkänn uppdateringen till målversionen Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online).

  2. När du har uppdaterat din testinstans i begränsat läge till Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online), testa uppdateringen för dina lösningar och anpassningar.

   Om uppdateringen misslyckas återställs testinstansen i begränsat läge och schemat för uppdateringen läggs om tills eventuella problem har lösts.

 2. Uppdatera din Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online) -testinstans i begränsat läge till Dynamics 365 (online), version 9.0.

  1. När Dynamics 365 (online), version 9.0-uppdateringen blir tillgänglig, välj din Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online)-testinstans i begränsat läge och godkänn uppdateringen till målversionen Dynamics 365 (online), version 9.0.

  2. När du har uppdaterat din testinstans i begränsat läge till Dynamics 365 (online), version 9.0, testa uppdateringen för dina lösningar och anpassningar.

   Om uppdateringen misslyckas återställs testinstansen i begränsat läge och schemat för uppdateringen läggs om tills eventuella problem har lösts.

  3. Förbered en plan för att utbilda användarna om förändringar i Dynamics 365 (online), version 9.0.

 3. Uppdatera din CRM Online 2016 uppdatering 1 produktionsinstans till Dynamics 365 (online), version 9.0, hoppa över Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online).

  1. Godkänn inte Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online)-uppdateringen.

   Anteckning

   Om du redan har godkänt uppdateringen, kan du ändra det schemalagda datumet till att sammanfalla med tillgängligheten av Dynamics 365 (online), version 9.0.

  2. När Dynamics 365 (online), version 9.0-uppdateringen blir tillgänglig, välj din CRM Online 2016 uppdatering 1-produktionsinstans och godkänn uppdateringen till målversionen Dynamics 365 (online), version 9.0.

  3. När du har uppdaterat din produktionsinstans till Dynamics 365 (online), version 9.0, bekräfta uppdateringen för dina lösningar och anpassningar.

   Om uppdateringen misslyckas återställs testinstansen i begränsat läge och schemat för uppdateringen läggs om tills eventuella problem har lösts.

  4. Utbilda användarna om förändringarna i Dynamics 365 (online), version 9.0.

Dynamics 365 (online), version 9.0– Metod två

Detta scenario gäller för dem som har produktions- och testinstanser i begränsat läge av CRM Online 2016 uppdatering 1 (n-2).

Versionsinformation finns i: versioner av Dynamics 365 (online)

Version Uppdatering till
Begränsat läge (n-2) Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365 Begränsat läge (n-1)
Produktion (n-2) Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365 Produktion (n-1)
Begränsat läge (n-1) Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365 Begränsat läge (n)
Produktion (n-1) Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365 Produktion (n)

n= aktuell version, Dynamics 365 (online), version 9.0

 1. Uppdatera din CRM Online 2016 uppdatering 1 -testinstans i begränsat läge till Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online).

  1. Välj din CRM Online 2016 uppdatering 1-testinstans i begränsat läge och godkänn uppdateringen till målversionen Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online).

  2. När du har uppdaterat din testinstans i begränsat läge till Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online), testa uppdateringen för dina lösningar och anpassningar.

   Om uppdateringen misslyckas återställs testinstansen i begränsat läge och schemat för uppdateringen läggs om tills eventuella problem har lösts.

 2. Uppdatera din CRM Online 2016 uppdatering 1 produktionsinstans till Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online).

  1. Välj din CRM Online 2016 uppdatering 1-produktionsinstans och godkänn uppdateringen till målversionen Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online).

  2. När din produktionsinstans har uppdaterats till Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online), tillämpa det du lärt dig från din testinstans i begränsat läge och bekräfta uppdateringen av din produktionsinstans.

 3. Uppdatera din Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online) -testinstans i begränsat läge till Dynamics 365 (online), version 9.0.

  1. När Dynamics 365 (online), version 9.0-uppdateringen blir tillgänglig, välj din Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online)-testinstans i begränsat läge och godkänn uppdateringen till målversionen Dynamics 365 (online), version 9.0.

  2. När du har uppdaterat din testinstans i begränsat läge till Dynamics 365 (online), version 9.0, testa uppdateringen för dina lösningar och anpassningar.

   Om uppdateringen misslyckas återställs testinstansen i begränsat läge och schemat för uppdateringen läggs om tills eventuella problem har lösts.

  3. Förbered en plan för att utbilda användarna om förändringar i Dynamics 365 (online), version 9.0.

 4. Uppdatera din Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online) produktionsinstans till Dynamics 365 (online), version 9.0.

  1. När Dynamics 365 (online), version 9.0-uppdateringen blir tillgänglig, välj din Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online)-produktionsinstans och godkänn uppdateringen till målversionen Dynamics 365 (online), version 9.0.

  2. När din produktionsinstans har uppdaterats till Dynamics 365 (online), version 9.0, tillämpa det du lärt dig från din testinstans i begränsat läge och bekräfta uppdateringen av din produktionsinstans.

  3. Utbilda användarna om förändringarna i Dynamics 365 (online), version 9.0.

Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online)

Detta scenario gäller för dem som har produktions- och testinstanser i begränsat läge av Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online) (n-1).

Versionsinformation finns i: versioner av Dynamics 365 (online)

Version Uppdatering till
Begränsat läge (n-1) Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365 Begränsat läge (n)
Produktion (n-1) Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365 Produktion (n)

n= aktuell version, Dynamics 365 (online), version 9.0

 1. Uppdatera din Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online) -testinstans i begränsat läge till Dynamics 365 (online), version 9.0.

  1. När Dynamics 365 (online), version 9.0-uppdateringen blir tillgänglig, välj din Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online)-testinstans i begränsat läge och godkänn uppdateringen till målversionen Dynamics 365 (online), version 9.0.

  2. När du har uppdaterat din testinstans i begränsat läge till Dynamics 365 (online), version 9.0, testa uppdateringen för dina lösningar och anpassningar.

   Om uppdateringen misslyckas återställs testinstansen i begränsat läge och schemat för uppdateringen läggs om tills eventuella problem har lösts.

  3. Förbered en plan för att utbilda användarna om förändringar i Dynamics 365 (online), version 9.0.

 2. Uppdatera din Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online) produktionsinstans till Dynamics 365 (online), version 9.0.

  1. När Dynamics 365 (online), version 9.0-uppdateringen blir tillgänglig, välj din Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online)-produktionsinstans och godkänn uppdateringen till målversionen Dynamics 365 (online), version 9.0.

  2. När din produktionsinstans har uppdaterats till Dynamics 365 (online), version 9.0, tillämpa det du lärt dig från din testinstans i begränsat läge och bekräfta uppdateringen av din produktionsinstans.

  3. Utbilda användarna om förändringarna i Dynamics 365 (online), version 9.0.

Senaste versionerna av Dynamics 365 (online)

Visa versionen genom att logga in på Dynamics 365 och klicka på knappen Inställningar uppe till höger på skärmen, klicka sedan på Knappen Inställningar av användarprofil > Om.

För tidigare versioner, se versioner av Dynamics 365 (online)

Hur vet jag om min organisation är redo att uppdatera?

Dynamics 365-systemadministratörer informeras om uppdateringar av Dynamics 365 (online) på flera olika sätt.

Kontrollera dina instanser i Dynamics 365 Administrationscenter

 1. Logga in på https://portal.office.com.

 2. I Office 365 administrationscenter, klicka på Admin > Dynamics 365.

  Alternativ för Dynamics 365 i listrutan Administrationscenter

 3. På sidan Instanser, klicka på Uppdateringar och granska sedan uppdateringsstatusen för Dynamics 365 (online)-instanserna.

  Notera följande:

  • Instanser som är berättigade för uppdatering ser Uppdatering är tillgänglig.

  • Genom att klicka på Schemalägg uppdatering kan administratören välja en målversion och sedan planera.

  Hantera Dynamics 365 Online-instanser

Ett meddelande visas i webbprogrammet för Dynamics 365 (online)

 1. Logga in på din Dynamics 365 (online)-instans.

 2. Om en uppdatering finns tillgänglig ser administratörer ett gult meddelandefält i Dynamics 365 som meddela att det finns en uppdatering.

  Dynamics 365 Online, meddelande om uppdatering i bannerfältet

E-postmeddelanden om uppdatering skickas till administratörer

Dynamics 365-systemadministratörer får ett e-postmeddelande från Dynamics 365 (online)-teamet. Du kan använda länkarna i e-postmeddelandet för mer information om uppdateringen eller boka om den.

Dekryptera uppdateringsinformationen

Sidan “Hantera dina Dynamics 365-uppdateringar" är din källa för användbar information och åtgärder som ska vidtas för uppdateringen.

Dekryptera uppdateringsinformation

Anteckning

Om du är berättigad att uppdatera till flera versioner av Dynamics 365 (online) visas alternativet Ändra målversion. Stora företag med omfattande och komplicerade anpassningar till sina Dynamics 365 kan välja att uppgradera till en senare version i stället för den först tillgängliga. För att du ska få de mest uppdaterade funktionerna och korrigeringarna rekommenderar vi uppgradering till den senaste versionen om den finns.

Godkänn en uppdatering

Du måste vara en Dynamics 365-systemadministratör att godkänna uppdateringar.

 1. Logga in på https://portal.office.com.

 2. I Office 365-administrationscenter, klicka på Admin > Dynamics 365 och klicka sedan på Uppdateringar på sidan Instanser.

 3. Välj instansen som ska godkännas.

 4. Klicka på Godkänn uppdatering för att godkänna och fortsätta med uppdateringen.

Anteckning

När du godkänner en uppdatering kan det fortfarande schemaläggas på nytt, så länge uppdateringen inte har startat.

Ändra schemat för en uppdatering

Du måste vara en Dynamics 365-systemadministratör att schemalägga om uppdateringar.

 1. Logga in på https://portal.office.com.

 2. I Office 365-administrationscenter, klicka på Admin > Dynamics 365 och klicka sedan på Uppdateringar på sidan Instanser.

 3. Välj instansuppdateringen att omplanera och klicka sedan på Schemalägg uppdatering på nytt.

  Klicka på Ändra om du vill ändra en uppdatering i Dynamics 365

 4. Om du är berättigad att uppdatera till flera versioner av Dynamics 365 (online) visas en sida där du kan välja en målversion. Välj en version och klicka sedan på Nästa.

  Anteckning

  Stora företag med omfattande och komplicerade anpassningar till sina Dynamics 365 kan välja att uppgradera till en senare version i stället för den först tillgängliga. För att du ska få de mest uppdaterade funktionerna och korrigeringarna rekommenderar vi uppgradering till den senaste versionen om den finns. Kom ihåg att om du har två versioner bakom den aktuella versionen är det en obligatorisk uppdatering. Mer information finns i Uppdateringspolicy.

 5. Välj nya önskade och alternativa datum och klockslag för uppdateringen och klicka på Nästa.

  Välj nya förvalda eller alternativa datum och tid

 6. Granska de nya datumen och tiderna och klicka sedan på Godkänn uppdatering.

  Godkänn nya schemalagda datum och tider i Dynamics 365

 7. Kolumnen Status visar att din uppdatering har godkänts.

Uppdateringsstatus

För att bättre spåra och hantera dina Dynamics 365 (online)-uppdateringar har vi lagt till en mer detaljerad uppdateringsstatus till sidan Uppdateringar. På datumet och tiden för uppdateringen visar statusen för din instans Uppdaterar instans.

Uppdatera Nu-status

Det finns fyra stadier av en uppdatering:

Status Beskrivning
I kö (inte startad) Uppdateringen är placerad i kö och startar vid den schemalagda tidpunkten.
Säkerhetskopia Dynamics 365 (online)-instansen säkerhetskopieras. En kopia av instansen säkerhetskopieras före uppdateringen i återställningssyfte.
Återställ Dynamics 365 (online)-instansen återställs.
Databasuppgradering Dynamics 365 (online)-instansen uppdateras.

Skicka e-postmeddelanden till flera mottagare

Som standard får Dynamics 365-administratörer uppdateringsmeddelanden. Du kan lägga till andra som ska få meddelanden om uppdateringar.

 1. Logga in på https://portal.office.com.

 2. I Office 365-administrationscenter, klicka på Admin > Dynamics 365 och sedan på Instanser.

 3. Välj en instans som innehåller aviseringar som du vill ändra och klicka sedan på Aviseringar.

  Meddelandeknappen i Dynamics 365

 4. Ange e-postadresserna till personerna som får meddelanden om uppdateringar för den valda instansen och klicka sedan på Spara.

  Skicka e-postmeddelanden i Dynamics 365

Vad händer när en uppdatering har godkänts?

När uppdateringen har startats visas Uppdatering pågår under Status. Alternativet Schemalägg på nytt kommer inte längre att vara tillgängligt.

Schemalägg pågående uppdatering av Dynamics 365 Online på nytt

När uppdateringen är klar ser du Uppdateringen slutförd.

Schemaläggning på nytt av uppdatering av Dynamics 365 (online) har lyckats

Förbereda Dynamics 365-organisationen för uppdateringen

Dynamics CRM Online 2016, uppdatering innehåller många spännande ändringar. Om du vill dra nytta av nya funktioner, måste du kontrollera att alla anpassningar är kompatibla med den här uppdateringen.

Förbered dina användare

Förbered dina användare för ändringarna i Dynamics 365 (online) genom att gå till Förbered dig för nästa utgåva, där du hittar videor, genomgångar och annan information som du kan använda för att bekanta dig med det nya gränssnittet.

Checklista för Dynamics 365 (online)-uppdatering

De mesta av uppdateringsprocessen hanteras av Microsoft. Det finns dock några saker som du måste göra för att förbereda.

 1. Känna till när uppdateringen är schemalagd.

  Du informeras om en pågående uppdatering på flera olika sätt. Se Hur vet jag om min organisation är redo att uppdatera? i detta ämne.

 2. Blanda in din Dynamics 365-partner.

  Om du har en Dynamics 365-partner rekommenderar vi att du kontaktar dem. Om du inte har en partner kan du titta i Microsoft AppSource och hitta en partner. Observera att partner kan ta betalt för sina tjänster.

 3. Var uppmärksam på meddelanden från Microsoft.

  Vi kommer att skicka flera meddelanden om detta för att du ska hållas underrättad om uppdateringen. Vi skickar även e-postmeddelanden till användare som har rollen Systemadministratör i Dynamics 365. Kontrollera att e-postkonton som är associerade med dessa konton är giltiga och att de övervakas. Kommunikation kommer från crmoln@microsoft.com eller för partner får du också kommunikation från partnerteamet på Dynamics 365: crmteam@microsoft.com.

 4. Kontrollera att dina anpassningar är kompatibla.

  Du bör ta dig tid innan uppdateringen att kontrollera att anpassningarna är kompatibla med hjälp av CRM-verktyget för validering av anpassad kod. Du bör göra i ett tidigt skede så att du har tid att åtgärda eventuella problem. Microsoft kör dessutom ett antal automatiska tester och om någon av dessa tester misslyckas i din instans skickar vi en lista med problemen till administratören.

 5. Skapa en instans som inte berör produktionen (testinstans i begränsat läge) där du kan testa dina anpassningar.

  Helst bör du testa dina anpassningar innan uppdateringen. Detta ger dig också möjligheten att kontrollera kompatibiliteten för alla anpassningar från tredje part. Om du hittar några potentiella problem tar du hjälp av lösningsleverantören när du åtgärdar problemen. Mer information: Hantera testinstans i begränsat läge i Dynamics 365 (online)

 6. Meddela användarna innan uppdateringen av Dynamics 365.

  Det är bäst att meddela användarna att systemet inte kommer att vara tillgängligt under uppdateringen. Om du vill ha mer resurser för att skapa användare för uppdateringen, besök Få igång din organisation och dina användare.

 7. Håll utkik efter e-postmeddelanden från Microsoft om att uppdateringen är färdigt eller om att schemat är ändrat.

  När organisationen uppdateras får du ett meddelande från Dynamics 365 (online) som anger att organisationen är redo att användas.

Schema för uppdateringskommunikation

När? Mottagare Meddelande i produkten E-post Admin Center
Uppdatering schemalagd Alla administratörer Ja Ja Ja
90 dagar före uppdatering Alla administratörer Nej Ja Ja
30 dagar före uppdatering Alla administratörer Nej Ja Ja
15 dagar före uppdatering Alla administratörer Ingen Ja Ja
7 dagar före uppdatering Alla administratörer Ja Ja Ja
Schema som bekräftats av Admin Alla administratörer Inga Inga Ja
Uppdatering pågår Alla administratörer och användare Inga Inga Ja
Uppdateringen lyckades Alla administratörer och användare Nej Ja Ja
Återgång till sekundär uppdatering Alla administratörer Nej Ja Ja
Uppdatering schemalagd på nytt Alla administratörer Nej Ja Ja

Anteckning

"Alla administratörer" omfattar Dynamics 365-systemadministratörer och globala Office 365-administratörer.

Se även

Principer och kommunikation för Dynamics 365 (online)
Hantera e-postaviseringar