För partners – Få kredit när kunderna prenumererar

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Som Dynamics 365-partner har du möjlighet att hjälpa kunden att registrera sig för en prenumeration på Microsoft Dynamics 365-prenumeration. Du kan anpassa och konfigurera deras organisation för dem och göra det lättare för dem att komma igång. När du har registrerat kunden kan du ange ditt företag som registrerad partner för kunden. Som registrerad partner kan du hjälpa till att ge kunden en bättre upplevelse av utvärderingen och leda dem vidare mot ytterligare framgångar med Dynamics 365.

Det här dokumentet innehåller utförlig information om de uppgifter du måste utföra om du vill registrera dig för Dynamics 365 för kundens räkning. Det innehåller även information om de uppgifter kunden måste göra för att ta bort dina administratörsprivilegier från kundens företag så att kunden inte kan debiteras för din åtkomst efter utvärderingsperioden.

Registrera dig för en kostnadsfri provprenumeration

Registrera dig för en kostnadsfri provprenumeration på Dynamics 365 med hjälp av en Microsoft-konto, som antingen kan vara din egen eller kundens. I den kostnadsfria 30 dagar långa provprenumerationen ingår 20 användarlicenser och 5 gigabyte (GB) lagringsutrymme. Du kan aktivera kundens provprenumeration som en betalprenumeration när som helst under dessa 30 dagar. Om du registrerar dig för en provprenumeration med kundens Microsoft-konto behöver du inte överlåta ägarskapet för kontot senare.

Viktigt

Tänk på följande när du registrerar dig för den kostnadsfria provprenumerationen:

 • Se till att du väljer rätt land för kunden. Landet är viktig information för faktureringen senare.

 • Om kunden inte har någon faktureringsadress i landet som du väljer kan kontot inte aktiveras senare.

 • När du accepterar användarvillkoren accepterar du dessa för kundens räkning, vilket representerar deras godkännande av våra villkor.

 1. Gå till Dynamics 365.

  – Eller –

  Om du har fått en inbjudan via e-post för kunden klickar du på länken.

 2. Klicka på TestDrive och fyll sedan i information för att starta TestDrive.

  När du har slutfört registreringen får du snart ett e-postmeddelande om att provprenumerationen på Dynamics 365 är klar att användas. Under de första 30 dagarna av prenumerationen får du också e-postmeddelanden med hjälpinformation för nya organisationer. Vidarebefordra dessa e-postmeddelanden till kunden.

Ange dig själv som registrerad partner

När du har slutfört registreringen för provprenumerationen anger du ditt företag som registrerad partner med ansvar för kunden. Som registrerad partner kan du hjälpa Microsoft att ge våra partner och kunder bättre service och support. När provprenumerationen blir en betald prenumeration kan ditt partnerföretag också begära ett arvode som Dynamics 365 Software Advisor (CSA) för prenumerationen. Information om CSA-arvodesprogrammet finns på Microsoft Partner Network webbplats.

Om kunden redan har registrerat sig för en Microsoft Dynamics 365-prenumeration-prenumeration eller föredrar att registrera sig för provprenumerationen på egen hand, kan de fortfarande ange ditt företag som registrerad partner.

 1. Gå till sidan Partner of Record Designation i CustomerSource.

 2. Logga in med samma Microsoft-konto som du använde när du registrerade dig för utvärderingsprenumerationen.

  Om denna Microsoft-konto är associerad med flera Microsoft Dynamics 365-prenumeration väljer du den organisation som tillhör din kund.

 3. Sök efter kontot för ditt partnerföretag och välj sedan Dynamics 365 som produktserie i listrutan.

  Tips

  Du kan söka efter partnerföretag efter företagsnamn, telefonnummer eller det tiosiffriga MBS-auktoriseringsnumret för partnern.

 4. Markera ditt företag i listan med sökresultaten och klicka sedan på Associate.

Överlåt ägarskapet efter provprenumerationens slut

När provperioden är slut och kunden är redo att börja sin prenumeration finns det några steg som du behöver utföra för att överlåta ägarskapet av Dynamics 365-instansen. Om du registrerade dig för Microsoft Dynamics 365-prenumeration-prenumerationen för kundens räkning med en annan Microsoft-konto än kundens, kontaktar du Dynamics 365 kundtjänst och support, begär en överlåtelse av ägarskapet för prenumerationen till kunden och anger kunden som faktureringsadministratör för Dynamics 365-organisationen. Faktureringsadministratören kan utföra åtgärder med ekonomiska effekter för Microsoft Dynamics 365-prenumeration-prenumerationen, till exempel:

 • Uppgradera till en annan prenumeration

 • Uppgradera till en annan version

 • Köpa ytterligare licenser

 • Köpa ytterligare lagringsutrymme

  Tips

  Om du använde en Microsoft-konto som hör till någon i kundens organisation eller som kan överlåtas till kunden kan du hoppa över den här uppgiften. Ge e-postadressen och dess lösenord till kunden.

  Om du vill överlåta ägarskapet för provprenumerationen på Dynamics 365 behöver du följande:

 • E-postadressen till den person i kundens organisation som ska fungera som systemadministratör och faktureringsadministratör för prenumerationen.

  Viktigt

  Varje organisation måste ha en faktureringsadministratör.

 • Den Microsoft-konto som användes vid registreringen för prenumerationen.

 • Namnet på företaget som användes när provprenumerationen skapades.

  Du behöver det här namnet för att identifiera kundens företag om det finns flera konton registrerade på webbplatsen för Microsofts debiterings- och kontohantering.

 • Om den kostnadsfria provprenumerationen redan har aktiverats till en betald prenumeration behöver du också det kontokortsnummer som användes vid betalningen av prenumerationen.

Lägga till en systemadministratör

 1. Logga in på Dynamics 365 med den Microsoft-konto som du använde när du registrerade dig för utvärderingsversionen.

 2. Följ stegen i Skapa användare och tilldela säkerhetsroller för Dynamics 365 Online för att skapa en användare och tilldela säkerhetsrollen systemadministratör. Den här användaren fungerar också som faktureringsadministratör.

 3. Kontrollera att den nya faktureringsadministratören har loggat in på din organisation innan du överför äganderätten.

Lägga till ett ombud för ett konto

 1. Gå till webbplatsen för Microsofts debiterings- och kontohantering.

 2. Logga in med samma Microsoft-konto som du använde när du registrerade kunden för provprenumerationen.

 3. Under Översikt debiteringskonto väljer du det företagskonto du vill delegera.

 4. Klicka på Visa eller lägg till kontoombud.

 5. På sidan Hantera kontoombud:

  1. Klicka på Lägg till ett kontoombud.

  2. Ange en Microsoft-konto för den nya faktureringsadministratören.

  3. Klicka på Lägg till ombud.

Begära överlåtelse av ägarskapet

 1. Kontakta kundtjänst och support för Dynamics 365.

 2. Ge kundtjänstrepresentanten den Microsoft-konto som användes när du registrerade dig för prenumerationen samt kontots ID-nummer.

 3. Ge kundtjänstrepresentanten den Microsoft-konto som användes för den nya faktureringsadministratören.

 4. Be kundtjänstrepresentanten befordra den nya faktureringsadministratören till första användare och primär administratör.

  Viktigt

  Kontrollera att den nya faktureringsadministratören har accepterat inbjudan att bli systemadministratör. Den Microsoft-konto som användes vid registreringen för provprenumerationen nedgraderas till ett ombud för kontot.

Ta bort partnerns administratörsprivilegier

Dessa uppgifter är valfria. När du har registrerat kunden och registrerat dig själv som registrerad partner kommer du att ha åtkomst till kundens prenumeration och faktureringskontot för prenumerationen. Följande uppgifter utförs av kunden.

Viktigt

Om du eller kunden inte tar bort dina privilegier kommer kunden att debiteras en månadsavgift som standard för din åtkomst.

Om kunden vill ta bort din åtkomst till faktureringskontot för prenumerationen ska det göras på följande sätt:

Ta bort partneråtkomst till faktureringskontot

 1. Gå till webbplatsen för Microsofts debiterings- och kontohantering.

 2. Logga in med den Microsoft-konto som du använder för faktureringsadministratören i ditt företag.

 3. Om det namn på tjänsten som visas under Översikt debiteringskonto inte är Dynamics 365 väljer du det konto från menyn som motsvarar Microsoft Dynamics 365-prenumeration.

 4. Klicka på Visa eller lägg till kontoombud.

 5. Klicka på Ta bort bredvid de kontoombud som du vill ta bort.

 6. Klicka på Ja i nästa fönster för att bekräfta borttagningen.

  Viktigt

  Vi rekommenderar att minst två personer i organisationen har åtkomst till webbplatsen för debiterings- och kontohantering. Om du vill lägga till någon klickar du på Lägg till ett kontoombud och följer sedan anvisningarna på webbplatsen.

  Tips

  Om du vill kontrollera att informationen på sidan med personlig information stämmer klickar du på Gå till kontoinformation.

Om kunden vill inaktivera din åtkomst till prenumerationen ska det göras på följande sätt i Dynamics 365:

Inaktivera partneråtkomst till Microsoft Dynamics 365-prenumeration

 1. Logga in på Microsoft Dynamics 365-prenumeration med den Microsoft-konto som du använder för faktureringsadministratören i ditt företag.

 2. Följ stegen i Skapa användare och tilldela säkerhetsroller för Dynamics 365 Online för att inaktivera användaren från partnerföretaget.