Funktionen för förhandsgranskning: föreslå liknande ärenden för ett ärende

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Du arbetar med ett supportärende och undrar om det finns ett liknande fall som kan hjälpa dig att lösa ditt. Med Dynamics 365 och Microsoft Cognitive Services-textanalys kan du snabbt hitta relaterade fall och använda dem för att lösa ditt aktuella ärende. Nyckelord eller nyckelfraser i ett serviceärende används för att hitta liknande ärenden.

Viktigt

 • Den här funktionen är för närvarande bara tillgängligt för instanser i USA -regionen.
 • En förhandsversionsfunktion är en funktion som inte är klar. Den är tillgänglig tidigare så att kunder kan få tillgång till den och ge oss feedback. Förhandsversionsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan vara begränsade.

 • Vi väntar oss ändringar för den här funktionen, så använd den inte i produktion. Använd den endast i test- och utvecklingsmiljöer.

 • Microsoft tillhandahåller inte support för den här förhandsversionsfunktionen. Teknisk support för Microsoft Dynamics 365 kan inte hjälpa dig med problem eller frågor. Förhandsversionsfunktioner är inte avsedda för produktionsanvändning och omfattas av separata kompletterande användningsvillkor.

Skicka feedback

Vi ser fram emot din feedback om funktionen föreslå liknande ärenden! Om du vill lämna feedback registrerar du ditt konto på webbplatsen Microsoft Connect och skickar in din feedback.

Aktivera textanalys

Gör följande om du vill aktivera textanalys:

 1. Gå till Inställningar > Administration.

 2. Klicka på Systeminställningar och öppna fliken Förhandsversioner.

 3. Under Förhandsgranskning av textanalys för analys av ämnen i ärenden, Ge förslag på liknande ärenden och Ge förslag på kunskapsartiklar anger du Aktivera förhandsgranskning av textanalys i Dynamics 365 som Ja.

 4. Godkänn genom att klicka på OK.

 5. Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan Systeminställningar.

Anslut Dynamics 365 (online) till textanalystjänsten för Cognitive Services

Om du inte redan har gjort detta, skapa Cognitive Services-serviceanslutningen för textanalys. Konfiguration av tjänsten Azure Machine Learning-textanalys

Definiera och aktivera likhetsregler

Om du inte redan har definierat likhetsregler, se Skapa regler för liknande postförslag. För denna funktion måste du markera ärendet som källentitet för likhetsregeln.

När du konfigurerar Cognitive Services-textanalystjänsten och ställer in förslag på liknande poster är du redo att se ärenden relaterade till dem som du arbetar med.

 1. Klicka på Tjänst > Ärenden och öppna ett ärende.

 2. För liknande ärenden klickar du på Sök.

  Sök efter liknande ärenden

 3. Klicka på en ärenderubrik för att granska ärendets inlägg, aktiviteter och anteckningar. Klicka sedan på En lösning hittades! för att lägga till ett ärende med användbar information om området Liknande ärenden (under Ärenderelationer) till ärendet som du arbetar med.

Navet för interaktiva tjänster sammanför viktig information på ett och samma ställe och låter dig fokusera på saker som kräver din uppmärksamhet, som till exempel att söka efter artiklar och ärenden relaterade till ditt aktiva ärende.

 1. Öppna navet för interaktiva tjänster. Se Öppna navet för interaktiva tjänster.

 2. Klicka på Tjänst > Ärenden och öppna ett ärende.

 3. Klicka på knappen Liknande ärenden för att hitta liknande ärenden.

  Liknande ärenden i navet för interaktiva tjänster

Se även

Användarhandbok för det nya interaktiva tjänstnavet