Köp och tilldela licenser för Dynamics 365 (online)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Dynamics 365 introducerar en ny licensieringsmodell med alternativ som sträcker sig till prissättning med Dynamics 365. Få månatliga planer – med medföljande appar för besparing – eller fristående program. Välj full eller begränsad användning. Välj till sist den utgåva som uppfyller behoven på ditt stora eller lilla företag, nu och längre fram.

Köp en Dynamics 365 (online)-licens

 1. Bläddra till Administratörscenter för Office 365 och logga in som global administratör.

 2. Klicka på Fakturering > Köptjänster.

  Office 365 köptjänster

 3. Välj det abonnemang som passar ditt företags Dynamics 365-behov bäst.

 4. Klicka på Köp nu och följ sedan stegen för att köpa en ny licens.

  Köp nu Dynamics 365 försäljningsplan

Tilldela en licens till en användare

 1. Bläddra till Administratörscenter för Office 365 och logga in som global administratör.

 2. Klicka på Användare > Aktiva användare.

 3. Markera flera användare och klicka sedan på Redigera produktlicenser.

  Redigera produktlicenser för flera användare

 4. Klicka på Ersätt befintlig licenstilldelning för produkten, och klicka sedan på Nästa.

 5. Aktivera licensen för din Dynamics 365-plan.

  Dynamics 365 Customer Engagement Plan Enterprise Edition-licens

 6. Klicka på Ersätt och sedan två gånger på Stäng.

 7. Granska licensstatusen på sidan för aktiv användare, och gör andra tilldelningar efter behov.

  Sidan Aktiva användare

PowerApps-licenser

Den 21 mars 2018 presenterade vi PowerApps-integrering med Dynamics 365 for Customer Engagement. Visa bloggar PowerApps våruppdatering och Nyheter i Dynamics 365-administratörscentret.

Dynamics 365 och PowerApps vilar nu på samma plattform som driver Dynamics 365. PowerApps-användare visas som användare i Dynamics 365 via Inställningar > Säkerhet > Användare. Vad användarna kan göra samt vilka säkerhetsroller som tilldelas dem begränsas till PowerApps och flödesprogram som hanteras av miljöadministratörer. Se Konfigurera miljösäkerhet.

PowerApps-användare kan licensieras på flera olika sätt. De kan tilldelas en licens av en Global administratör för PowerApps, Flow eller många Office 365-användarlicenser (nästan alla licenstyper för Office 365-användare) som innehåller funktioner för PowerApps. PowerApps-användare kan även licensieras via egen registrering. Se Hantera licenser i min organisation.

Tips

Du kan använda säkerhetsgrupper för att styra vilka licensierade användare som kan ingå i en viss instans genom att tilldela en säkerhetsgrupp till din Dynamics 365 (online)-instanser. Se: Styra användarnas åtkomst till instanser: säkerhetsgrupper och licenser

Se även

Viktig information för CRM Online-kunder
Hantera Microsoft Dynamics 365 (online)-licenser
Hantera prenumerationer, licenser och användarkonton
Hjälp din organisation och dina användare att komma igång med Dynamics 365 (online)
Appar för affärsprocesser i Dynamics 365