Köp och tilldela licenser för Dynamics 365 (online)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Dynamics 365 introducerar en ny licensieringsmodell med alternativ som sträcker sig till prissättning med Dynamics 365. Få månatliga planer – med medföljande appar för besparing – eller fristående program. Välj full eller begränsad användning. Välj till sist den utgåva som uppfyller behoven på ditt stora eller lilla företag, nu och längre fram.

Köp en Dynamics 365 (online)-licens

 1. Bläddra till Administrationscenter för Office 365 och logga in som global administratör.

 2. Klicka på Fakturering > Köptjänster.

  Office 365 köptjänster

 3. Välj det abonnemang som passar ditt företags Dynamics 365-behov bäst.

 4. Klicka på Köp nu och följ sedan stegen för att köpa en ny licens.

  Köp nu Dynamics 365 försäljningsplan

Tilldela en licens till en användare

 1. Bläddra till Administrationscenter för Office 365 och logga in som global administratör.

 2. Klicka på Användare > Aktiva användare.

 3. Markera flera användare och klicka sedan på Redigera produktlicenser.

  Redigera produktlicenser för flera användare

 4. Klicka på Ersätt befintlig licenstilldelning för produkten, och klicka sedan på Nästa.

 5. Aktivera licensen för din Dynamics 365-plan.

  Dynamics 365 Customer Engagement Plan Enterprise Edition-licens

 6. Klicka på Ersätt och sedan två gånger på Stäng.

 7. Granska licensstatusen på sidan för aktiv användare, och gör andra tilldelningar efter behov.

  Sidan Aktiva användare

Se även

Viktig information för CRM Online-kunder
Hantera Microsoft Dynamics 365 (online)-licenser
Hantera prenumerationer, licenser och användarkonton
Hjälp din organisation och dina användare att komma igång med Dynamics 365 (online)
Appar för affärsprocesser i Dynamics 365