Ställ in alternativ för verksamhetsstyrning

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Klicka på någon av följande länkar för mer information om inställningar på sidan alternativ för verksamhetsstyrning:

Arbeta med inställningar för räkenskapsår Skapa eller redigera ett mål
Ange när företaget är stängt (Customer Service) Lägga till anläggningar och utrustning för schemaläggning av tjänst (Customer Service)
Skapa eller redigera en kö Skapa eller redigera en resursgrupp (Customer Service)
Ange försäljningsområden för att ordna affärsmarknader efter geografiskt område Skapa eller redigera en tjänst (Customer Service)
Använd platser för att hantera dina serviceplatser (Customer Service) Definiera ämnen för att kategorisera ärenden, produkter och artiklar
Hantera transaktioner med flera valutor Skapa anslutningar för att visa relationer mellan poster
Skapa anslutningar för att definiera och visa relationer mellan poster Definiera regler för att skapa eller uppdatera poster automatiskt i Dynamics 365 (Customer Service)