Ställ in OneNote-integrering

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Samla dina tankar, idéer, planer och information på samma ställe med OneNote i Dynamics 365.

När du aktiverar OneNote-integrering i Dynamics 365 (online) får du fördelarna med att använda OneNote för att skriva eller granska kundanteckningar från dina Dynamics 365-poster.

Du kan konfigurera OneNote i Dynamics 365 (online) även när du använder SharePoint Online. Du måste ha en prenumeration på Office 365 för att kunna använda OneNote i Dynamics 365 (online).

Steg 1: Aktivera serverbaserad SharePoint-integrering

Innan du kan aktivera OneNote-integrering måste du aktivera serverbaserad SharePoint-integrering.

Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörighet i Microsoft Dynamics 365. Eller, kontrollera att du har läs- och skrivbehörighet för alla posttyper som är anpassningsbara.

Kontrollera din säkerhetsroll

Steg 2: Aktivera OneNote-integrering

När serverbaserad SharePoint-integrering är aktiverat visas OneNote-integrering i Dokumenthantering.

 1. Gå till Inställningar > Dokumenthantering.

 2. Välj OneNote-integrering

  Välj OneNote-integrering

 3. Följ instruktionerna i guiden för att aktivera OneNote-integration för valda entiteter. Välj entiteter som behöver en fullständig anteckningsbok för varje post. Endast entiteter som redan aktiverats för dokumenthantering visas. Välj Slutför.

  Följ instruktionerna i guiden

 4. Du kan också aktivera OneNote-integrering för en entitet från formuläret Anpassning så länge dokumenthantering har aktiverats för entiteten.

  Välj OneNote-integration för en entitet

 5. En OneNote-anteckningsbok skapas automatiskt för en post första gången du väljer fliken OneNote i aktivitetsområdet i Dynamics 365 (online). När den dedikerade OneNote-anteckningsboken skapas för Dynamics 365-posten kan du visa och navigera till anteckningsboken från samtliga Dynamics 365-klienter.

Mer information: Använd OneNote i Dynamics 365 (online)

Att inaktivera OneNote-integrering

 1. Gå till Inställningar > Dokumenthantering.

 2. Välj OneNote-integrering

  Välj OneNote-integrering

 3. I dialogrutan Inställningar för OneNote-integrering avmarkerar du kryssrutorna i alla entiteter och väljer Slutför.

Se även

Använd OneNote i Dynamics 365 (online)
OneNote i Dynamics 365 vanliga frågor och svar
Aktivera serverbaserad SharePoint-integrering
Blogg: OneNote i CRM