Dialogrutan för systeminställningar – fliken Sales

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Använd inställningarna på den här sidan för att konfigurera inställningar på systemnivå för försäljningsområdet i Dynamics 365.

  1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.

    Kontrollera din säkerhetsroll

  2. Gå till Inställningar > Administration.

  3. Klicka på Systeminställningar och välj sedan fliken Försäljning.

Inställningar Beskrivning
Välj om produkter ska skapas i aktivt tillstånd
Skapa produkter i aktivt läge Om du vill ange produkternas status som aktiv som standard när de skapas klickar du på Ja. Det här alternativet gäller endast för produkter som inte har en överordnad produktfamilj. Om du vill skapa produkter med statusen Utkast klickar du på Nej.
Ange om standardprislistan för en affärsmöjlighet ska väljas via en inbyggd regel
Tillåt val av standardprislista för affärsmöjlighet via inbyggd regel Klicka på Ja om du vill att standardprislistan ska väljas för en affärsmöjlighet utifrån den inbyggda regeln (baserat på de standardprislistor som definierats för områdena). Annars klickar du på Nej.
Ange maximala antalet produkter i ett paket
Maximala antalet produkter i ett paket Ange det maximala antalet produkter som ett paket kan ha.
Ange inställningar för prisberäkning
Använd systemprisberäkningar Klicka på Ja för att använda prisberäkningarna i Dynamics 365. Om du vill använda anpassad prissättning med hjälp av ett plugin-program klickar du på Nej. När detta alternativ är Nej utförs inte standardprisberäkningarna på poster för affärsmöjlighet, offert, order och faktura.
Ange om rabatt tillämpas som ett radobjekt eller per enhet
Rabattberäkningsmetod Välj Per enhet om du vill att prissättningsmotorn ska beräkna rabatter baserat på priserna per enhet i stället för radartikel. Som standard utförs beräkningarna för varje radartikel. *Se tabellen nedan som visar skillnaden mellan de två beräkningarna.
Ange det maximala antalet egenskaper som är tillåtna för en produkt eller ett paket
Maximalt antal egenskaper som är tillåtna för en produkt eller ett paket Ange det maximala antalet egenskaper (specifikationer) som en produkt eller ett paket kan ha. Produktegenskaper läggs till i en produktfamiljepost och alla underordnade produkter och paket under produktfamiljen ärver de egenskaper som läggs till i den överordnade produktfamiljen. Det antal som anges i den här inställningen används endast när du publicerar en produkt eller ett paket med de associerade egenskaperna.

*Tabell: Skillnaden mellan beräkningar

Rabattmetod Produkt Pris per enhet Antal Rabatt Belopp
Radobjekt Produkt 1 100 11 10 (100*11)-10=1090
Per enhet Produkt 2 100 11 10 (100-10)*11=990

Se även

Skapa en produktkatalog: Genomgång
Skapa prislistor och prislisteartiklar för att definiera prissättning av produkter
Skapa en rabattlista
Skapa produktpaket för att kunna sälja flera artiklar tillsammans
Använda egenskaper för att beskriva en produkt
Guide för administratörer och säljchefer