Verifiera och åtgärda SharePoint-webbplatsadresser

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

I Dynamics 365 innehåller webbplats- och dokumentplatsposter för SharePoint länkar till webbplatssamlingar, webbplatser, dokumentbibliotek och mappar i SharePoint. Dessa webbplats- och dokumentplatsposter är associerade med Dynamics 365-poster så att dokumenten för Dynamics 365-posterna kan lagras i SharePoint.

Om länkarna mellan Dynamics 365 och SharePoint är brutna måste du verifiera och åtgärda länkarna så att Dynamics 365-posterna i fortsättningen pekar till rätt dokumentbibliotek och mappar för hantering av dokumenten.

 1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörighet i Microsoft Dynamics 365.

  Kontrollera din säkerhetsroll

 2. Hitta och korrigera URL: er. Följ stegen nedan.

  1. Gå till Inställningar > Dokumenthantering.

  2. Klicka på SharePoint-webbplatser.

  3. Markera de webbplatsadresser du vill verifiera och klicka eller tryck på Validera.

 3. Alla markerade webbplatsadresser och URL-adresser till direkta underordnade webbplatser och dokumentbibliotek verifieras i Dynamics 365. Resultaten visas sedan i Verifiera webbplatser.

 4. Om du vill åtgärda en URL-adress öppnar du webbplatsposten och anger sedan den rätta URL:en. Mer information: Skapa eller redigera webbplatsposter.

 5. Klicka på Spara och stäng.

Se även

Skapa eller redigera webbplatsposter