Vanliga frågor och svar om volymlicensiering

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Från och med Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online) ingår Dynamics CRM-funktionen i Dynamics 365, en uppsättning intelligenta affärsprogram. I Dynamic 365 kombineras CRM-funktioner (Customer Relationship Management) och ERP-funktioner (Enterprise Resource Planning) i en rad nya program som gör det enklare att hantera affärsfunktioner.

Erbjuder du volymrabatter till företag?

Ja. Rabatter finns för Microsoft Dynamics Enterprise-avtalskunder (vanligtvis 250+ licenser) som vill köpa via volymlicensiering. Med hjälp av en Microsoft-expert kan du utforska inköpsalternativen för stora företag och få hjälp med att avgöra vilket alternativ som är bäst för dig. Mer information: Enterprise-avtal

Vilka volymlicensieringsprogram gäller för Dynamics 365 (online) Customer Engagement?

Dynamics 365 (online) Customer Engagement är tillgängligt via enterprise-avtal, enterprise-abonnemangsavtal och Campus och School-avtalen för volymlicensiering av program. Avtalet du väljer kommer att finnas med på samma debiterings- och kontraktsschema som alla befintliga volymlicensieringsavtal du redan kan ha.

Kan jag flytta befintliga licenser från en direktinköpt prenumeration till ett enterprise-avtal?

Ja. Om du köpte Dynamics 365 (online) med ett kreditkort eller via fakturering kan du byta till ett enterprise-avtal genom att göra på följande sätt:

 1. Gör en beställning av Dynamics 365 (online)-licenser via en Microsoft Licensing Solutions-Partner.

  Viktigt

  Det är viktigt att beställa (minst) samma antal licenser och tillägg som du för närvarande har för att se till att du inte förlorar data. Exempel: om du har 50 Professional-licenser, 3 ytterligare produktionsinstanser och 5 GB lagringsutrymme, måste du beställa samma antal licenser och tillägg (eller mer).

 2. När ordern har fakturerats får den Online Service Manager (OSM) som identifieras för enterprise-avtalet ett e-postmeddelande med en aktivering som ger OSM:en möjlighet att att logga in på det befintliga Dynamics 365 (online)-kontot och koppla de nya licenserna till kontot. Den nya ordern kommer att läggas till i dina befintliga licenser men avbryter inte den direktinköpta prenumerationen.

  Anteckning

  Om inköpet gjordes via ett enterprise-avtal som redan innehåller Microsoft Online Services-licenser, till exempel Office 365 eller Intune, kopplas Dynamics 365 (online)-licenserna automatiskt till detta Microsoft Online Services-konto och kan inte kopplas till ditt befintliga Dynamics 365 (online)-konto. Detta kräver en särskild ändring utförd av din Microsoft Licensing Sales-specialist om licenserna måste hållas åtskilda.

 3. Om du vill avbryta den direktinköpta prenumerationen öppnar du en serviceförfrågan via administrationsportalen för att kontakta faktureringshjälpen, informerar dem om du har köpt en licens via volymlicensiering och ber dem att avbryta den direktinköpta prenumerationen. Detta steg är nödvändigt för att avbryta kreditkortsbetalningarna eller faktureringen.

Hur gör jag för att få e-postmeddelandet för aktivering igen?

E-postmeddelandet för aktivering skickas till den Online Services Manager (OSM) som är en identifierad deltagare enligt enterprise-avtalet. Kontakta faktureringshjälpen för att göra en förfrågan om e-postmeddelandet för aktivering behöver skickas igen. Du måste vara beredd att tillhandahålla företagsinformation för att kunna verifiera personligt identifierbar information (PII).

Varning

E-postmeddelandet för aktivering kan endast skickas till företagets OSM. Om företagets OSM inte är tillgänglig och e-postmeddelandet måste skickas till en annan mottagare kontaktar du din Microsoft Licensing Solutions Partner för att begära en ändring av informationen om företagets OSM. När informationen har ändrats behöver du göra en ny begäran till faktureringshjälpen om att skicka e-postmeddelandet för aktivering till den nya OSM:en.

Hur lägger jag till fler licenser eller tillägg, t.ex. ytterligare instanser eller lagring, när jag har handlat via volymlicensiering?

Dynamics 365 (online)-kunder som köpt sin prenumeration via volymlicensiering har två alternativ för att lägga till fler licenser eller köpa tillägg:

 • Lägga till dem via servicecentret för volymlicensiering med hjälp av funktionen licensreservation som gör det möjligt att omedelbart lägga till licenser eller tillägg och därefter betala för dem på avtalets årsdag. Licenser blir tillgängliga inom några timmar.

 • Gör en beställning via standardprocessen för inköp via företagets Microsoft Licensing Solutions-partner. Licenserna är tillgängliga i upp till 12 timmar efter att ordern behandlats av Microsoft.

Hur flyttar jag licenser till rätt konto om jag råkar koppla licenserna för volymlicensiering till fel konto genom att råka logga in på fel konto?

Om du vill tilldela om kontot som licenserna för volymlicenser kopplas till kontaktar du faktureringshjälpen och begär att avtalet mappas om till ett nytt konto.

Anteckning

Licenserna inte kan överföras till ett annat konto om du redan har Microsoft Online Services-licenser (Office 365 eller Intune) på samma avtal, eftersom alla Microsoft Online Services-licenser är kopplade till samma konto.

Var kan jag få support för min Dynamics 365 (online)-faktura för volymlicensiering ?

Kontakta din Microsoft Licensing Solutions-partner om du behöver få hjälp med en faktura för volymlicensiering.

Se även

Enterprise-avtal
Vanliga frågor och svar om produktlicensiering