Vad är förhandsvisningsfunktioner och hur aktiverar jag dem?

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Förhandsvisningsfunktioner är funktioner som inte är helt färdiga, men som görs tillgängliga i form av en "förhandsvisning" så att kunderna kan få tidig åtkomst och ge feedback. Förhandsvisningsfunktioner:

  • Kan omfattas av separata kompletterande användningsvillkor.

  • Stöds inte av Microsoft Support.

  • Kan ha begränsad funktionalitet.

  • Är inte avsedda för produktionsanvändning.

  • Kanske bara är tillgängliga i vissa utvalda geografiska områden.

Vilka förhandsvisningsfunktioner ingår i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.0?

I följande tabell visas förhandsvisningsfunktionerna samt utbildningsresurser för varje funktion.

Förhandsvisningsfunktion Utbildningsresurs
Integrering av Microsoft Cognitive Services Funktionen för förhandsgranskning: Microsoft Cognitive Services-integrering

Vilka förhandsvisningsfunktioner ingår i Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online)?

I följande tabell visas förhandsvisningsfunktionerna samt utbildningsresurser för varje funktion.

Förhandsvisningsfunktion Utbildningsresurs
Rekommendationer, produktrekommendationer, förslag på kunskapsbasartiklar, förslag på ärende och ämnesanalys Funktionen för förhandsgranskning: Microsoft Cognitive Services-integrering

Vilka förhandsvisningsfunktioner ingick i CRM Online 2016 uppdatering 1?

I följande tabell visas funktionerna som fortfarande förhandsvisas, samt utbildningsresurser för varje funktion.

Förhandsvisningsfunktion Utbildningsresurs
Data Loader för massimport Funktionen för förhandsgranskning: importera stora mängder data
Få en snabb översikt över Dynamics 365 (online)-huvudresultatmätningar Funktionen för förhandsgranskning: Visa mått om din instans med instrumentpanelen Organisationsinsikter
Spåra Dynamics 365-erbjudanden och aktiviteter använder Cortana Vi arbetar för att leverera en robust och skalbar digital assistent upplevelse för alla våra tjänster för Dynamics 365. Detta inkluderar naturlig språkintegrering för kunder och partners över flera kanaler, inklusive Cortana. Därför avbryter vi den aktuella Cortana-integreringens förhandsgranskningsfunktion som gjordes tillgänglig för Dynamics 365 och vi fokuserar på att bygga upp en ny långsiktig intelligent lösningsupplevelse som innehåller integrering av Cortana digital assistent.

Anteckning

Funktionen Förhandsgranska Data Loader behöver inte aktiveras genom Förhandsvisningar-fliken.

Hur aktiverar jag en förhandsvisningsfunktion?

Du måste vara Dynamics 365-administratör för att kunna aktivera en förhandsvisningsfunktion.

  1. Gå till Inställningar > Administration.

  2. Välj Systeminställningar och klicka på fliken Förhandsversioner.

  3. Läs licensvillkoren och markera kryssrutan Jag har läst och accepterar licensvillkoren om du accepterar dem.

  4. För varje förhandsvisningsfunktion som du vill aktivera klickar du på Ja.

Hur rapporterar jag ett problem eller lämnar feedback?

Om du vill ge feedback, lämna förslag eller rapportera problem gällande en förhandsvisningsfunktion går du till Microsoft Dynamics Ideas. Den här webbplatsen är en samarbetsplattform där vi samlar in värdefull feedback som hjälper oss att bygga och förbättra våra produkter och tjänster.