Vilka fält kan synkroniseras med Outlook?

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Dynamics 365-administratörer kan ange om en synkronisering sker och riktningen för synkroniseringen för Dynamics 365- och Microsoft Dynamics 365 för Outlook-fält.

Fält för avtalade tider för synkronisering

Du kan ställa in synkronisering för de entiteter som visas i följande tabeller. Mer information om att ställa in fältsynkronisering finns i Kontrollera fältsynkronisering mellan Dynamics 365 och Outlook eller Exchange

Entitet: Avtalad tid

Outlook-fält Standardsynkronisering Inställbar synkronisering Fältet Dynamics 365 Kommentarer
Avtalad tid Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Avtalad tid Aggregering av starttid, sluttid, varaktighet, hela dagen, osv.
Bifogade filer Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Beräknad Bifogade filer Ändras till Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 utifrån systeminställningarna.
Text Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Beskrivning Outlook och Exchange kan innehålla sådant som bilder och länkar. Dynamics 365 kan endast innehålla flera textrader.
Prioritet Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Prioritet Outlook har hög prioritet, låg vikt.
Plats Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Plats
Ej obligatoriska deltagare Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Ej obligatoriska deltagare
Organisatör Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Organisatör Se nedan.
Ämne Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Ämne Se nedan.
Obligatoriska deltagare Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Obligatoriska deltagare
Visa tid som Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Status för avtalad tid
Ämne Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Ämne

Anteckningar

 1. Organisatör: I Outlook-synkronisering, fyller en avtalad tid skapad i Dynamics 365 inte i fältet Organisatör i Outlook förrän den ändras ytterligare i Outlook. Detta gäller för avtalad tid, återkommande avtalad tid och tjänsteaktivitet. Vid synkronisering med servern resulterar en en tjänsteaktivitet skapad i Dynamics 365 i att Organisatör-fältet i Exchange fylls i med den person som synkroniserar den här avtalade tiden.

 2. Ämne: När du gör en Ange ämne ersätts fältet Ämne i Outlook med namnet på ämnesobjektet från Dynamics 365. Tills du synkroniserar, ska åtgärden Ange ämne i Dynamics 365 för Outlook och i Dynamics 365 inte ändra fältet Ämne i Outlook.

Entitet: Kontakt

Outlook-fält Standardsynkronisering Inställbar synkronisering Fältet Dynamics 365 Kommentarer
Årsdag Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Årsdag
Assistentens namn Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Guide
Telefon, assistent Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Telefon, assistent
Födelsedag Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Födelsedag
Fax, arbete Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Fax
Telefon, företag Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Telefon, företag
Telefon 2, arbete Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Telefon 2, arbete
Motringning Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Motringningstelefonnummer
Underordnade Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Barnens namn
Företagsväxel Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Telefon, företag
Avdelning Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Avdelning
E-post Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 E-post
E-post 2 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 E-postadress 2
E-post 3 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 E-postadress 3
FTP-plats Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 FTP-plats
Fullständigt namn Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Fullständigt namn
Myndighets-ID-nummer Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Myndighet
Hemadress Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Adress2 Ändras till Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 utifrån systeminställningarna.
Telefon, hem Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Telefon, hem
Telefon, hem 2 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Telefon, hem 2
Befattning Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Befattning
Postadress/besöksadress Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Adress1 Postadress ändras till Besöksadress utifrån systeminställningar.
Chefens namn Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Ansvarig
Mobiltelefon Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Mobiltelefon
Smeknamn Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Smeknamn
Kommentarer Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Beskrivning Outlook och Exchange kan innehålla sådant som bilder och länkar. Dynamics 365 kan endast innehålla flera textrader.
Annan adress Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Adress3 Ändras till Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 utifrån systeminställningarna.
Annan telefon Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Telefon 3
Personsökare Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Personsökare
Förälder (Ämne) Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Företagsnamn (Ämne) Se nedan.
Maka/make eller partner Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Namn på make/maka/partner
Webbsida Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Webbplats
Yomi-förnamn Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Yomi-förnamn
Yomi-efternamn Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Yomi-efternamn

Anteckningar

 1. Överordnad (Ämen): När du skapar en Ange ämne ersätts fältet Företag i Outlook med namnet på ämnesobjektet från Dynamics 365. Om du inte synkroniserar ska åtgärden Ange ämne Dynamics 365 för Outlook och i Dynamics 365 inte ändra fältet Företag i Outlook. Användare kan styra uppdateringen av fältet Företag för Outlook-kontakter i Dynamics 365 för Outlook. Mer information: Ange personliga alternativ som påverkar spårning och synkronisering mellan Dynamics 365 och Outlook eller Exchange

 2. När entiteten Kontakt är inaktiverad (orsak till status: inaktiv), har fältet Outlook field in Outlook kategorin [Dynamics 365] inaktiv. Det hjälper till att skilja en inaktiv kontra aktiv status från en pool med spårade Outlook-kontakter.

Entitet: Fax

Outlook-fält Standardsynkronisering Inställbar synkronisering Fältet Dynamics 365 Kommentarer
Slutföringsdatum Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Faktiskt slut
Förfallodatum Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Förfallodatum Se nedan.
Prioritet Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Prioritet Outlook har hög prioritet, låg vikt.
Kommentarer Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Beskrivning Outlook och Exchange kan innehålla sådant som bilder och länkar. Dynamics 365 kan endast innehålla flera textrader.
Ämne Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Ämne Se nedan.
Startdatum Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Startdatum
Status Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Status Beräknat från Aktivitetsstatus och Statusorsak.
Ämne Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Ämne

Anteckningar

 1. Förfallodatum: Innehåller datum och tid. När en uppgift skapas i Outlook tilldelas uppgiften en påminnelsetid. Påminnelseinformationen synkroniseras inte från Outlook till Dynamics 365. Men när en uppgift har en förfallotid inställd i Dynamics 365 kommer den att synkroniseras med påminnelsetiden i Outlook.

  Om det finns ett värde för startdatum men inget förfallodatum värde i Outlook/Exchange, Outlook/Exchange autofyller Förfallodatum-värdet med startdatum när du ändrar startdatum direkt i Outlook; Om det finns värde för startdatum men inget förfallodatumvärde i Dynamics 365, Dynamics 365 autofyller förfallodatumvärdet med startdatumet. Dessa styrs av Outlook/Exchange och Dynamics 365 oberoende av varandra, och kontrolleras inte av synkroniseringsanvisningarna här.

 2. Ämne: När du gör en Ange ämne ersätts fältet Ämne i Outlook med namnet på ämnesobjektet från Dynamics 365. Tills du synkroniserar, ska åtgärden Ange ämne i Dynamics 365 för Outlook och i Dynamics 365 inte ändra fältet Ämne i Outlook.

Entitet: Brev

Outlook-fält Standardsynkronisering Inställbar synkronisering Fältet Dynamics 365 Kommentarer
Slutföringsdatum Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Faktiskt slut
Förfallodatum Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Förfallodatum Se nedan.
Prioritet Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Prioritet Outlook har hög prioritet, låg vikt.
Kommentarer Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Beskrivning Outlook och Exchange kan innehålla sådant som bilder och länkar. Dynamics 365 kan endast innehålla flera textrader.
Ämne Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Ämne Se nedan.
Startdatum Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Startdatum
Status Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Status Beräknat från Aktivitetsstatus och Statusorsak.
Ämne Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Ämne

Anteckningar

 1. Förfallodatum: Innehåller datum och tid. När en uppgift skapas i Outlook tilldelas uppgiften en påminnelsetid. Påminnelseinformationen synkroniseras inte från Outlook till Dynamics 365. Men när en uppgift har en förfallotid inställd i Dynamics 365 kommer den att synkroniseras med påminnelsetiden i Outlook.

  Om det finns ett värde för startdatum men inget förfallodatum värde i Outlook/Exchange, Outlook/Exchange autofyller Förfallodatum-värdet med startdatum när du ändrar startdatum direkt i Outlook; Om det finns värde för startdatum men inget förfallodatumvärde i Dynamics 365, Dynamics 365 autofyller förfallodatumvärdet med startdatumet. Dessa styrs av Outlook/Exchange och Dynamics 365 oberoende av varandra, och kontrolleras inte av synkroniseringsanvisningarna här.

 2. Ämne: När du gör en Ange ämne ersätts fältet Ämne i Outlook med namnet på ämnesobjektet från Dynamics 365. Tills du synkroniserar, ska åtgärden Ange ämne i Dynamics 365 för Outlook och i Dynamics 365 inte ändra fältet Ämne i Outlook.

Entitet: Telefonsamtal

Outlook-fält Standardsynkronisering Inställbar synkronisering Fältet Dynamics 365 Kommentarer
Slutföringsdatum Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Faktiskt slut
Förfallodatum Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Förfallodatum Se nedan.
Prioritet Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Prioritet Outlook har hög prioritet, låg vikt.
Kommentarer Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Beskrivning Outlook och Exchange kan innehålla sådant som bilder och länkar. Dynamics 365 kan endast innehålla flera textrader.
Ämne Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Ämne Se nedan.
Startdatum Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Startdatum
Status Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Status Beräknat från Aktivitetsstatus och Statusorsak.
Ämne Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Ämne

Anteckningar

 1. Förfallodatum: Innehåller datum och tid. När en uppgift skapas i Outlook tilldelas uppgiften en påminnelsetid. Påminnelseinformationen synkroniseras inte från Outlook till Dynamics 365. Men när en uppgift har en förfallotid inställd i Dynamics 365 kommer den att synkroniseras med påminnelsetiden i Outlook.

  Om det finns ett värde för startdatum men inget förfallodatum värde i Outlook/Exchange, Outlook/Exchange autofyller Förfallodatum-värdet med startdatum när du ändrar startdatum direkt i Outlook; Om det finns värde för startdatum men inget förfallodatumvärde i Dynamics 365, Dynamics 365 autofyller förfallodatumvärdet med startdatumet. Dessa styrs av Outlook/Exchange och Dynamics 365 oberoende av varandra, och kontrolleras inte av synkroniseringsanvisningarna här.

 2. Ämne: När du gör en Ange ämne ersätts fältet Ämne i Outlook med namnet på ämnesobjektet från Dynamics 365. Tills du synkroniserar, ska åtgärden Ange ämne i Dynamics 365 för Outlook och i Dynamics 365 inte ändra fältet Ämne i Outlook.

Entitet: Återkommande avtalad tid

Outlook-fält Standardsynkronisering Inställbar synkronisering Fältet Dynamics 365 Kommentarer
Text Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Beskrivning Outlook och Exchange kan innehålla sådant som bilder och länkar. Dynamics 365 kan endast innehålla flera textrader.
Prioritet Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Prioritet Outlook har hög prioritet, låg vikt.
Plats Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Plats
Ej obligatoriska deltagare Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Ej obligatoriska deltagare
Organisatör Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Organisatör Se nedan.
Återkommande mönster Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Återkommande mönster
Ämne Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Ämne Se nedan.
Obligatoriska deltagare Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Obligatoriska deltagare
Visa tid som Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Status för avtalad tid Beräknat från Aktivitetsstatus och Statusorsak.
Ämne Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Ämne

Anteckningar

 1. Organisatör: I Outlook-synkronisering, fyller en avtalad tid skapad i Dynamics 365 inte i fältet Organisatör i Outlook förrän den ändras ytterligare i Outlook. Detta gäller för avtalad tid, återkommande avtalad tid och tjänsteaktivitet. Vid synkronisering med servern resulterar en en tjänsteaktivitet skapad i Dynamics 365 i att Organisatör-fältet i Exchange fylls i med den person som synkroniserar den här avtalade tiden.

 2. Ämne: När du gör en Ange ämne ersätts fältet Ämne i Outlook med namnet på ämnesobjektet från Dynamics 365. Tills du synkroniserar, ska åtgärden Ange ämne i Dynamics 365 för Outlook och i Dynamics 365 inte ändra fältet Ämne i Outlook.

Entitet: Tjänsteaktivitet

Outlook-fält Standardsynkronisering Inställbar synkronisering Fältet Dynamics 365 Kommentarer
Avtalad tid Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365 Avtalad tid Aggregering av starttid, sluttid, varaktighet, hela dagen, osv.
Prioritet Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365 Prioritet Outlook har hög prioritet, låg vikt.
Plats Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365 Plats
Kommentarer Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365 Beskrivning Outlook och Exchange kan innehålla sådant som bilder och länkar. Dynamics 365 kan endast innehålla flera textrader.
Ej obligatoriska deltagare Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365 Ej obligatoriska deltagare
Organisatör Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365 Organisatör Se nedan.
Ämne Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365 Ämne Se nedan.
Obligatoriska deltagare Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365 Obligatoriska deltagare
Visa tid som Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365 Status för avtalad tid Beräknat från Aktivitetsstatus och Statusorsak.
Ämne Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365 Ämne

Anteckningar

 1. Organisatör: I Outlook-synkronisering, fyller en avtalad tid skapad i Dynamics 365 inte i fältet Organisatör i Outlook förrän den ändras ytterligare i Outlook. Detta gäller för Avtalad tid, Återkommande avtalad till och Tjänsteaktivitet: vid synkronisering med servern resulterar en en tjänsteaktivitet skapad i Dynamics 365 i att Organisatör-fältet i Exchange fylls i med den person som synkroniserar den här avtalade tiden.

 2. Ämne: När du gör en Ange ämne ersätts fältet Ämne i Outlook med namnet på ämnesobjektet från Dynamics 365. Tills du synkroniserar, ska åtgärden Ange ämne i Dynamics 365 för Outlook och i Dynamics 365 inte ändra fältet Ämne i Outlook.

Entitet: Uppgift

Outlook-fält Standardsynkronisering Inställbar synkronisering Fältet Dynamics 365 Kommentarer
% slutfört Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Slutförd i procent
Slutföringsdatum Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Faktiskt slut
Förfallodatum Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Förfallodatum Se nedan.
Prioritet Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Prioritet Outlook har hög prioritet, låg vikt.
Kommentarer Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Beskrivning Outlook och Exchange kan innehålla sådant som bilder och länkar. Dynamics 365 kan endast innehålla flera textrader.
Ämne Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Ämne Se nedan.
Startdatum Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Startdatum Se nedan.
Status Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Status Beräknat från Aktivitetsstatus och Statusorsak.
Ämne Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365 Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365, Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365, Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365 Ämne

Anteckningar

 1. Förfallodatum: Innehåller datum och tid. När en uppgift skapas i Outlook tilldelas uppgiften en påminnelsetid. Påminnelseinformationen synkroniseras inte från Outlook till Dynamics 365. Men när en uppgift har en förfallotid inställd i Dynamics 365 kommer den att synkroniseras med påminnelsetiden i Outlook.

  Om det finns ett värde för startdatum men inget förfallodatum värde i Outlook/Exchange, Outlook/Exchange autofyller Förfallodatum-värdet med startdatum när du ändrar startdatum direkt i Outlook; Om det finns värde för startdatum men inget förfallodatumvärde i Dynamics 365, Dynamics 365 autofyller förfallodatumvärdet med startdatumet. Dessa styrs av Outlook/Exchange och Dynamics 365 oberoende av varandra, och kontrolleras inte av synkroniseringsanvisningarna här.

 2. Ämne: När du gör en Ange ämne ersätts fältet Ämne i Outlook med namnet på ämnesobjektet från Dynamics 365. Tills du synkroniserar, ska åtgärden Ange ämne i Dynamics 365 för Outlook och i Dynamics 365 inte ändra fältet Ämne i Outlook.

 3. Startdatum: När en uppgift skapas och spåras i Outlook tilldelas uppgiften en påminnelsetid. Påminnelseinformationen synkroniseras inte från Outlook till Dynamics 365. Men när en uppgift har en förfallotid inställd i Dynamics 365 kommer den att synkroniseras med påminnelsetiden i Outlook.

Se även