Vad är ett Office 365-användar-ID och varför behöver användare ett?

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Varje användare loggar in på Dynamics 365 (online) med ett Office 365-användar-ID (d.v.s ett Azure Active Directory-användar-ID, se anteckning senare i det här avsnittet). Tillgång till Dynamics 365 (online) styrs via Office 365-användar-ID.

Användar-ID är i följande format: username@yourcompany.onmicrosoft.com. Observera att även om den ser ut som en e-postadress, det här är ett inloggnings-ID och inte en e-postadress. Det kan användas som en e-postadress, men bara om du har ett Office 365-abonnemang med Exchange Online.

Många företag vill använda sina egna domännamn, till exempel contoso.com, i stället för onmicrosoft.com för användarkonton. Du kan konfigurera Office 365 att använda ditt domännamn så dina Dynamics 365-användare kan logga in med ett format som username@yourcompany.com i stället för username@yourcompany.onmicrosoft.com. Mer information: Verifiera din domän i Office 365

Hantera Office 365-användar-ID:n genom att logga in på Office 365 administratörscenter (https://portal.office.com). Här kan du göra alla typer av administrativa uppgifter som att skapa användare, tilldela licenser och underhålla lösenord.

Office 365 användar-ID och Dynamics 365 (online)

Anteckning

Dynamics 365 (online) använder Azure Active Directory som identitetsleverantören. Du kommer åt Dynamics 365 (online) genom ett Azure Active Directory-användar-ID som skapas och hanteras i Office 365 administratörscenter. För enkelhetens skull hänvisar vi till Azure Active Directory-användar-id:t som Office 365-användar-id:t i den här dokumentationen.

Om ditt företag använder lokal Active Directory för användar-ID har du alternativ som kan förenkla användarhanteringen, till exempel tillhandahålla en enkel inloggningsprocess för dina användare. Mer information: Hantera användarkontosynkronisering

Se även

Vad är mitt användar-ID och varför behöver jag använda det för Office 365?
Hantera din Dynamics 365 (online)-prenumeration via administratörscentret för Office 365.
Skapa användare och tilldela säkerhetsroller