Arbeta med mallar

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Du kan använda mallar i Customer Engagement på en mängd olika sätt för att snabba på arbetet och förbättra enhetlighet.