Arbeta med mallar

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Du kan använda mallar i Customer Engagement på en mängd olika sätt för att snabba på arbetet och förbättra enhetlighet.