Exempel: Visa de översta X-värdena

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Dynamics 365 innehåller flera rapporter som visar upp X objekt för en entitet, där användaren kan ange värdet för X.

Om du vill ställa en fråga för de översta objekten, använder du dynamisk SQL. Tilldela den SQL-sträng som innehåller den användardefinierade parametern till en variabel. Detta löser den användardefinierade parametern. Frågesträngen skickas sedan till SQL EXEC-funktionen tillsammans med den användardefinierade parametern.

Exempel

Om du skapar en FetchXML-baserad rapport är det här den motsvarande FetchXML-frågan.

<fetch count="@TopCount">   
<entity name="kbarticle" enableprefiltering="true" prefilterparametername="CRM_FilteredKbArticle" >   
<attribute name="kbarticleid"/>   
</entity>   
</fetch>  

Se även

Skapa anpassade rapporter med SQL Server Dataverktyg
Exempelrapporter
Exempel: Göra en rapport sammanhangsberoende