Komma igång med att skriva rapporter

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Dynamics 365 använder SQL Server Reporting Services RDL-filrapporter (Report Definition Language) för att ställa frågor i Dynamics 365-data och returnera förfinade resultat till rapportanvändaren. För mer information om RDL, se Report Definition Language (SSRS).

Skapa eller ändra befintliga RDL-rapporter som kan användas med Dynamics 365, använd FetchXML, som sedan konverteras till RDL med hjälp av rapportredigeringverktyg. .

Om du vill kan du använda ett verktyg från tredje part, SQL2FetchXML, för att konvertera SQL-skript till FetchXML och sedan använda FetchXML-fråga i dina Fetch-baserade rapporter. Mer information: SQL2FetchXML hjälp

Se även

Guiden Rapportering och analyser

Publicera rapporter