Komma igång med att skriva rapporter

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Dynamics 365 använder SQL Server Reporting Services RDL-filrapporter (Report Definition Language) för att ställa frågor i Dynamics 365-data och returnera förfinade resultat till rapportanvändaren. För mer information om RDL, se Report Definition Language (SSRS).

Skapa eller ändra befintliga RDL-rapporter som kan användas med Dynamics 365, använd FetchXML, som sedan konverteras till RDL med hjälp av rapportredigeringverktyg.

Om du vill kan du använda ett verktyg från tredje part, SQL2FetchXML, för att konvertera SQL-skript till FetchXML och sedan använda FetchXML-fråga i dina Fetch-baserade rapporter. Mer information: SQL2FetchXML hjälp

Anteckning

Du kan inte använda SQL Server Reporting Services Report Builder för att skapa rapporter i FetchXML. Dynamics 365-rapportredigeringstillägget för SQL Server Data Tools används för att skapa anpassade FetchXML-rapporter.

Se även

Guide för rapportering och analys

Publicera rapporter