Öka detaljnivån i ett diagram

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Du kan detaljgranska ned i ett segment i ett diagram för att filtrera diagramdata för segmentet. Du kan till exempel detaljgranska ned i ett segment i ett diagram för en säljpipeline. Du kan också ändra den diagramtyp du detaljgranskar.

 1. Öppna listan av poster som du vill visa diagrammet för. Klicka sedan på diagramfältet till höger om eller ovanför listan med poster.

 2. Följ anvisningarna för den app som du använder.

  Om du använder Dynamics 365-webbprogrammet

  1. Klicka på området Diagram
 1. I diagramområdet, klicka på pilen bredvid diagrammets namn och klicka sedan på ett diagramnamn.

 2. Klicka på det kategoriområde i diagrammet som du vill detaljgranska.

 3. På snabbmenyn, klicka på Välj fält och klicka sedan på det fält som du vill använda för att gruppera efter.

 4. Klicka på knappen för en diagramtyp.

 5. Klicka på OK.

  Anteckning

  Om du vill gå tillbaka till föregående diagram klickar du på Tillbaka.

Se även

Skapa eller redigera ett diagram

Spåra dina framsteg med diagram