Hämta en lista med tillgängliga rapporter

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Dynamics 365 for Customer Engagement innehåller många systemrapporter som du kan använda för att få insyn i hur din verksamhet fungerar. Du kan använda dessa rapporter som de är eller anpassa dem efter dina behov. Mer information om anpassade rapporter finns i Anpassa och ordna rapporter.

Rapporter i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar

Kategori Beskrivning Mer information
Kontoinsikter Konton med störst omsättning Rapporten Kontodistribution
Kontoöversikt Rapporten Kontoöversikt
Kronologisk kontosammanfattning Rapporten Kontosammanfattning
Konton som inte har kontaktats Rapporten Ej underhållna konton
Marknadsföringsinsikter Sammanfattning av aktiviteter i en kampanj Rapporten Status för kampanjaktivitet
Jämföra kampanjer Rapporten Kampanjjämförelse
Kampanjers förlopp och status Rapporten Kampanjresultat
Försäljningsinsikter Försäljningsteams prestation jämfört med konkurrenterna Rapporten Konkurrent vinst och förlust
Aktivitetsmönster Rapporten Aktiviteter
Försäljning jämfört med mål Rapporten Framsteg mot mål
Försäljningsprestationer för säljare Rapporten Försäljningshistorik
Potentiella försäljningsmöjligheter Rapport för försäljningsförlopp
Jämföra leadkällors effektivitet för att skapa affärsmöjligheter Rapporten Effektivitet hos lead-källa
Leads som inte har kontaktats Rapporten Ej underhållna leads
Produktinsikter Produkter som används av ett konto Rapporten Produkter efter konto
Produkter som används av en kontakt Rapporten Produkter efter kontakt
Faktura-, offert- och orderuppgifter Radobjekt i en faktura Rapporten Fakturor
Fordringar Rapporten Fakturastatus
Radobjekt i en offert Rapporten Offerter
Radobjekt i en order Rapporten Order
Serviceinsikter Typer av öppna och stängda ärenden Rapporten Ärendesammanfattningstabell
Fall utan senaste aktivitet Rapporten Ej underhållna ärenden
Belopp och längd för tjänsteaktiviteter Rapporten Volym på tjänsteaktivitet
Aktivitetsmönster Rapporten Aktiviteter
Mest genomsökta kunskapsbasartiklarna Rapporten Främsta kunskapsbasartiklarna
Administratörsrapporter Användarlista Rapporten Användarsammanfattning

Se även

Köra en rapport
Dela en rapport med andra användare eller team
Hämta en rapport
Skapa, redigera eller kopiera en rapport med rapportguiden
Redigera standardfiltret för en rapport
Felsöka problem med data som inte visas i en rapport