Skriva ut leads, offerter och andra poster

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

När du behöver en papperskopia av en post som en kontaktperson, lead, offert eller faktura kan du skriva ut poster individuellt eller i en lista.

 1. Gå till den post som du vill skriva ut. Om du till exempel vill skriva ut ett lead går du till Försäljning > Leads och väljer en post.

 2. Välj knappen Alternativ Alternativknapp för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar längst upp till höger på skärmen.

  (I Dynamics 365 för Outlook väljer du Arkiv > Skriv ut.)

 3. Välj Förhandsgranska.

 4. Välj Skriv ut....

 5. Välj de utskriftsalternativ du vill ha och välj sedan Skriv ut.

 1. Gå till den lista som du vill skriva ut. Om du till exempel vill skriva ut en lista med fakturor går du till Försäljning > Fakturor.

 2. Välj knappen Alternativ Alternativknapp för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar längst upp till höger på skärmen.

  (I Dynamics 365 för Outlook väljer du Arkiv > Skriv ut.)

 3. Välj Förhandsgranska.

 4. Välj Skriv ut...

 5. Välj de utskriftsalternativ du vill ha och välj sedan Skriv ut.

Sekretesspolicy

När Dynamics 365 (online)-användare skriver ut Dynamics 365-data exporterar de egentligen data från säkerhetsgränsen tillhandahållen av Dynamics 365 (online) till en mindre säker miljö, i det här fallet till ett pappersark.

Administratörer har fullständig kontroll (på nivån för användarsäkerhetsroll eller entitet) över data som kan extraheras. Data har extraherats skyddas de dock inte längre av Dynamics 365 (online) säkerhetsgräns och styrs i stället direkt av kunden.

Se även

Navigering och grunderna