Skicka massutskick via e-post till kunder

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Du kan skicka samma meddelande till flera mottagare med hjälp av-epostmallar. Detta kallas att skicka e-post direkt eller i massutskick. Du kan också använda kopplade dokument med Office Word och Word-mallar för att skapa meddelandet.

  1. Gå till ditt arbetsområde. (Hur kommer jag dit?)

  2. Välj den typ av post du vill använda. Välj till exempel Kontakter.

  3. I listan med poster väljer du kontakterna du vill skicka e-post till.

  4. I webbappen: Klicka på knappen Fler kommandon Ellipsknapp, och klicka sedan på Skicka direkt e-post.

  1. Välj den mall du vill använda i dialogrutan Skicka direkt e-post.

  2. Klicka på Skicka.

Se även

Skapa mallar för e-post
Arbeta med dokumentkopplingsmallar