Starta din dag med en instrumentpanel

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Varje gång du loggar in på systemet visas en instrumentpanel som ger dig lättlästa diagram och som hjälper dig att se hur du och ditt team uppfyller viktiga mått (kallas även nyckeltal eller KPI:er).

Välj mellan olika layouter för instrumentpanel

Systemet levereras med ett antal olika instrumentpanelslayouter skräddarsydda för din roll. På instrumentpanelen för försäljningsaktivitet visas till exempel statusen för öppna affärsmöjligheter som ligger i pipelinen, framsteg mot mål, öppna leads och affärsmöjligheter, resultattavlan för Sales samt dina aktiviteter.

 • Om du vill se en annan instrumentpanelens layout klickar du på pilen bredvid namnet på instrumentpanelen och väljer den layout du vill använda.

  Visar översiktsinstrumentpanel i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar

Välj en standardinstrumentpanel

När systemet är inställt hämtar systemadministratören en standardlayout för instrumentpanelen som alla ser när de först loggar in. Du kan åsidosätta standardinställningar för hela system om du vill se en annan instrumentpanel.

 • Visa den instrumentpanel du vill använda och klicka sedan på Ange som standard längst upp på skärmen.

  Visar hur du anger som standard i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar

Utforska diagramdata

Du kan visa en lista över de poster som används för att beräkna de mått son visas i ett diagram.

 • Peka på diagrammet och klicka sedan på knappen Granska Knappen Granska. (Knappen visas inte förrän du pekar på diagrammet.)

  Diagramknappen som visar poster som används för att skapa diagrammet

Ändra diagramtyp

Du kan prova olika typer av diagram och se hur data ser ut när du använder olika fält för beräkningar, direkt från instrumentpanelens layout.

 • I en instrumentpanel klickar du på segmentet i diagrammet som du vill visa som en annan typ av diagram. Klicka till exempel på ett segment i ett cirkeldiagram eller stapeldiagram.

 • Om du vill kan du i rullgardinsmenyn välja att använda ett annat fält för beräkningarna.

  Visar välja en diagramvy i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar

Se även

Översikt över Dynamics 365 for Sales
Skapa eller anpassa instrumentpaneler
Arbeta med aktiviteter