Felsöka problem med data som inte visas i en rapport

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Det finns flera möjliga orsaker till varför data du förväntar dig ska visas i en rapport inte visas.

  • Otillräckliga Säkerhetsbehörigheter. Om du inte har behörighet i Dynamics 365 att visa en post, visas inte den posten i rapporten.

  • Inga data anges. Personen som angav informationen kan ha lämnat fält tomma.

  • Data överensstämmer inte med villkoren för rapporten. Många rapporter innehåller ett standardfilter som bara visar aktiva poster. Du kan också ha valt kriterier som inte har några matchande poster. Försök att ändra rapportfiltret. Mer information: Redigera standardfiltret för en rapport

  • Du kanske visar en cachelagrad kopia av rapporten. Som standard hämtas data i Dynamics 365-rapporter från databasen varje gång du kör en rapport. Systemadministratören kan dock ha ändrat inställningarna så att rapporten körs från cacheminnet. Om data som du nyligen lagt till inte visas i rapporten, kan du ha en äldre version av rapporten från cacheminnet. Uppdatera rapporten genom att öppna verktygsfältet Rapport och klicka eller trycka på knappen Uppdatera Knappen Uppdatera.

  • Du kanske inte har behörighet för att läsa poster i en delrapport. Om du inte har läsbehörighet för de posttyper som ingår i en delrapport visas ett felmeddelande om att delrapporten inte kunde visas.

  • Sekretessinställningarna Microsoft Internet Explorer kan medföra att nödvändiga cookies blockeras. Om du visar en diagramrapport och ett rött X visas i stället för diagrammet kan det bero på att sekretessinställningarna gör att en cookie som krävs för diagramkontrollen blockeras. Du löser problemet genom att i webbläsaren aktivera cookies för den server som kör Reporting Services.

Se även

Köra en rapport