Skapa eller ändra en tjänst (Customer Service)

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Fördefiniera egenskaperna för tjänster du kan erbjuda kunderna, för att schemalägga tjänster snabbt och enkelt. Med hjälp av tjänstposter i Dynamics 365 for Customer Engagement kan du definiera:

 • Hur länge en tjänsteaktivitet räcker

 • Vilka resurser som är tillgängliga för tjänsteaktiviteten, till exempel användare, lokaler eller utrustning

För en tjänst krävs minst en urvalsregel och en eller flera resurser, resursgrupper eller team innan tjänsten kan schemaläggas med en tjänsteaktivitet.

Viktigt

Funktionen för schemaläggning av service är inaktuell. Mer information: Kommande viktiga ändringar.

Skapa eller ändra en tjänst

 1. Se till att du har säkerhetsrollerna Chef, Vice VD, VD, Systemadministratör, Systemanpassare eller likvärdiga behörigheter.

 2. Gå till Inställningar > Verksamhetsstyrning.

 3. Klicka på Tjänster.

 4. Klicka på Ny om du vill skapa en ny tjänst.

  -ELLER-

  Om du vill redigera en tjänst öppnar du den i listan.

 5. Skriv eller ändra information i textrutorna.

  1. Under Allmänt, ange ett namn och en beskrivning för att avspegla egenskaperna för tjänsten och beskriva vad tjänsten är. Ange också tjänsteaktivitetens ursprungliga status när den skapas. Om tjänsteaktiviteter måste godkännas inom ditt företag innan de fastställs i schemat, kan du välja Begärd eller Tveksam.

  2. Under schemaläggning i Standardvaraktighet, ange hur länge tjänsten varar. Det här värdet kan ändras när tjänsteaktiviteten skapas. Längsta varaktighet för en avtalad tid eller tjänsteaktivitet är 10 dagar.

  3. I Starta aktiviteter var, välj hur ofta tjänsteaktiviteter kan starta. Det gör att tjänsteaktiviteternas starttider kan spridas ut.

  4. I Börjar på, markera det klockslag då tjänsteaktiviteter måste börja.

 6. Definiera en urvalsregel i området Begärda resurser:

  1. Välj en urvalsregel i rutan till höger.

   Urvalsregler visas i trädet bredvid knappen Urvalsregel Kugghjulsknappen.

  2. Välj ett av objekten under Vanliga uppgifter när du vill definiera urvalsregeln genom att ange hur många resurser som behövs och i vilken kombination.

Lägg till en urvalsregel

Du kan göra regeln komplex genom att lägga till en underregel.

Lägg till resurser

Lägg till användare, lokaler, utrustning och team som resurser i en urvalsregel.

Lägg till resursgrupper

En resursgrupp är ett antal användare, lokaler eller utrustningsenheter som är utbytbara för schemaläggning.

Anteckning

Du kan spara en tjänst utan att ange en urvalsregel, men då kan du inte schemalägga tjänsten.
Mer information: Skapa eller redigera en enkel urvalsregel

 1. När du är redo att spara data, klickar du på Spara.

Aktivera eller inaktivera en tjänst

Du kan göra en tjänst tillgänglig eller ej tillgänglig för schemaläggning genom att aktivera eller inaktivera den. För att göra det markerar du tjänsten i listan med tjänstposter och klickar sedan på Fler åtgärder > Aktivera eller Fler åtgärder > Inaktivera.

Se även

Ange den kapacitet som krävs för en tjänst eller resurs
Skapa eller redigera en urvalsregel
Skapa eller ändra en resursgrupp
Ange arbetstider för en resurs