Tvinga in en aktivitet i en tidslucka i tjänstschemat

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Du kan skapa en tjänsteaktivitet genom att hitta nästa lediga tider för resurser för en tjänst eller genom att inte söka efter konflikter. Du kan vid behov tvinga en tjänsteaktivitet in på en tidsplats för att kunna klämma in en annan tjänsteaktivitet på den överblivna tiden från föregående tjänsteaktivitet. Om du sparar en tjänsteaktivitet utan att hitta lediga tider i schemat visar Dynamics 365 for Customer Engagement tjänsteaktiviteten i schemat utan att det har kontrollerats för konflikter

Ett skäl till att tvinga igenom en tjänsteaktivitet på en tidsplats kan vara att klämma in en till tjänst på den överblivna tiden från föregående tjänsteaktivitet.

  1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Schemaläggare eller motsvarande behörighet i Microsoft Dynamics 365.

  2. Gå till Service > Servicekalender.

  3. Klicka på Tjänsteaktivitet i kommandofältet.

  4. Ange eller ändra information i textrutorna i formuläret Tjänsteaktivitet.

    Hovringstips ger tips om vad du ska skriva.

  5. När du är redo att spara data, klickar du på Spara.

Tips

Du kan registrera kundens önskemål om tid, dag, tjänst, lokal, utrustning och kundtjänstrepresentant i kundposten på fliken Administration. När du sedan schemalägger en tjänsteaktivitet visas kundens önskemål i rutan Formulärassistenten.

Anteckning

  • Om du vill söka i schemat efter en ledig tid innan du sparar tjänsteaktiviteten kan du klicka på Schemalägg i gruppen Åtgärder så öppnas dialogrutan Schemalägg serviceaktivitet.
  • Du kan kontrollera om det finns konflikter i schemat genom att klicka på Konflikter i gruppen Åtgärder i Servicekalendern.

Se även

Översikt över tjänst och schemaläggning av tjänst