Skapa en urvalsregel som fastställer hur resurser väljs vid tjänsteaktiviteter (Customer Service-app)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Innan du kan lägga till en resurs till en service måste du definiera en urvalsregel som fastställer hur resurser väljs vid serviceaktiviteter.

Du kan skapa en enkel regel som väljer ut resurser från en lista och kapsla urvalsregler och underregler för att skapa sammansatta och komplexa regler. En sammansatt regel väljer en kombination av resurser och ett komplext träd med urvalsregler väljer från grupper av likvärdiga resurser.

Du kan även lägga till resurser till befintliga urvalsregler.

Anteckning

I den här proceduren förutsätts att inga urvalsregler för tjänsten har skapats tidigare.

 1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör, Systemanpassare, Försäljningsansvarig, Försäljningschef, Marknadschef eller VD, eller motsvarande behörighet.

  Kontrollera din säkerhetsroll

 2. Gå till Inställningar > Verksamhetsstyrning.

 3. Klicka på Tjänster.

 4. Öppna tjänsten för vilken du vill lägga till en urvalsregel i listan över tjänster.

 5. Klicka på Begärda resurser i formuläret Tjänst och dubbelklicka eller dubbeltryck sedan på den första urvalsregeln i den högra rutan.

  Urvalsregler visas i trädet bredvid knappen Urvalsregel knappen Urvalsregel.

 6. Ange följande information i dialogrutan Redigera en urvalsregel:

  • Kvantitet

   Välj antalet resurser som krävs för uppgiften. Om du väljer Alla omfattar tjänsteaktiviteten alla valda resurser.

  • Beskrivning

   Ange eventuell ytterligare information om schemaläggningsregeln du vill ta med.

  • Urvalsplats

   Med det här alternativet avgör du om alla resurser måste vara från samma plats eller om de kan vara från olika platser i affärsenheten. Alternativet är endast tillgängligt för urvalsregeln på den högsta nivån.

 7. Klicka på OK.

 8. Under Vanliga uppgifter kan du lägga till resurser:

  • Lägg till enskilda användare, lokaler, utrustning eller team i urvalsregeln genom att klicka på Lägg till resurser.

   Markera de poster du vill lägga till i dialogrutan Sök efter poster. Du kan lägga till hur många poster du vill och de kan utgöra en blandning av enskilda användare, lokaler, utrustning och team.

  • Lägg till resursgrupper i urvalsregeln genom att klicka på Lägg till resursgrupper.

   Markera de poster du vill lägga till i dialogrutan Sök efter poster. Du kan lägga till hur många poster du vill.

  Tips

  Om du markerar flera användare i dialogrutan Sök efter poster och klickar på OK öppnas dialogrutan Spara urvalet som en resursgrupp. Om du vill skapa en resursgrupp från valda resurser klickar du på Ja, spara urvalet som en resursgrupp med följande namn, anger ett namn i rutan och klickar sedan på OK. Den nya resursgruppen visas i urvalsträdet.

 9. Klicka på OK.

 10. Klicka på Spara eller på Spara och stäng.

Tips

När du har angett urvalsregeln kan du skapa en tjänsteaktivitet för tjänsteregeln och kontrollera att sökresultatet blir vad du förväntat dig.

Se även

Schemalägga en tjänsteaktivitet
Skapa eller ändra en resursgrupp