Navigera i tjänstekalendern

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

I Servicekalendern kan du utföra dessa uppgifter och aktiviteter:

 • Visa organisationens dags-, vecko- och månadsschema över avtalade tider och tjänsteaktiviteter.

 • Visa arbetsscheman och tjänsteaktiviteter för en mängd olika resurser.

 • Skapa nya avtalade tider och schemalägga tjänsteaktiviteter.

 • Ändra status på en befintlig tjänsteaktivitet.

 • Söka efter schemakonflikter.

  Du kan inte anpassa Servicekalendern eller ändra standardvyn med programmet. Du kan emellertid be din systemadministratör om hjälp med att ändra färgerna på tidsblocken.

 1. Gå till Service > Servicekalender.

 2. En lista visas till vänster i kalendern, med resurser i alfabetisk ordning. Om du vill visa resurser, avtalade tider och tjänsteaktiviteter för någon i din organisation väljer du först Resurs i listan Typ och sedan resursvyn i listan Vy.

 3. Om du letar efter en viss resurs, anger du de första bokstäverna i ett namn i rutan Sök.

 4. Om du vill visa information om en resurs, avtalad tid eller serviceaktivitet, markerar du posten i listan till vänster i kalendern. Längst ned i kalendern, under skalan Zoom, klickar du på knappen Visa arrow_up_blue för att expandera förhandsgranskningsfönstret. Du kan också dubbelklicka på en post för att öppna den.

 5. Kalenderrutan visas till höger i kalendern. Den kan döljas eller expanderas. Klicka på ett datum i kalendern om du vill ändra datum. Klicka på pilarna på någon sida av månaden om du vill se kalendern för en annan månad.

 6. Om du vill ändra antalet dagar som visas i den linjära kalendern klickar du på något av kalenderalternativen i kalenderrutan.

 7. Om du vill ändra hur mycket av kalendern som ska visas använder du skalan Zooma. Välj specifika datumintervall att visa i listorna Från och Till.

Förklaring till färger och status

Avtalade tider och tjänsteaktiviteter visas som färgade block med etiketter i den linjära kalendern. Flytta musen över dessa block om du vill visa statusen för den avtalade tiden eller tjänsteaktiviteten.

Se även

Tvinga in en aktivitet i en tidslucka
Schemalägga en tjänsteaktivitet
Skapa eller redigera en avtalad tid
Översikt över tjänst och schemaläggning av tjänst