Schemalägga en tjänsteaktivitet

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Med det här formuläret kan du söka efter en ledig tid för en tjänsteaktivitet. Du kan antingen söka efter en ledig tid med hjälp av sökvillkor som åtminstone ska omfatta val av tjänst, eller definiera en mer komplex uppsättning villkor. Du kan också skapa en tjänsteaktivitet utan att kontrollera om det uppstår krockar med den schemalagda tjänsten. Tjänsteaktiviteten visas som ett färgblock i servicekalendern

Du kan inte skapa en återkommande tjänsteaktivitet. Skapa vid behov enskilda tjänsteaktiviteter.

Använd följande länkar om du vill veta mer om schemaläggning av tjänster:

Navigera i tjänstekalendern
Hitta nästa lediga tid innan du skapar en tjänsteaktivitet
Tvinga in en aktivitet i en tidslucka