Ange den kapacitet för en tjänst eller resurs (Customer Service-app)

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Ange en gräns för hur många aktiviteter en resurs kan utföra under en fastställd tid, genom att ange kapacitet för resurser och tjänster i Dynamics 365 for Customer Engagement för Customer Service.

Du måste ange kapacitet både för tjänsten och för de resurser som krävs för tjänsten.

När du anger kapaciteten för en resurs och tjänst, tillåter inte servicekalendern bokningar för resurser när de når sin kapacitet.

Viktigt

Med apparna Customer Engagement version 9.1 utgåva, den nya schemaläggningen för tjänster är nu tillgänglig i webbplatsöversikten för Customer Service-navet. Vi rekommenderar att du anger kapaciteten med hjälp av den nya upplevelsen. Mer information: Skapa eller redigera en tjänst i schemaläggningstjänst)

Ange vilken kapacitet en tjänst har

 1. Innan du börjar, se till att du har tilldelats rollen schemahanterare eller att du har alla nödvändiga behörigheter för att utföra schemaläggningsuppgifterna.

 2. Gå till Inställningar > Verksamhetsstyrning.

 3. Klicka på Tjänster.

 4. Välj listan med tjänster, öppna tjänsten som du vill ange kapacitet för.

 5. Under Begärda resurser, i kolumnen till höger, dubbelklickar eller knackar du på den urvalsregel du vill ändra.

 6. I dialogrutan Redigera en urvalsregel expanderar du området Schemaläggningsinformation.

 7. I Välj kriterier, för att se till att alla har samma arbetsbelastning, välj Minst upptagen. Du kan också, för att se till att varje medlem arbetar med full kapacitet innan du tilldelar arbete till någon annan, välja Mest upptagen.

 8. I Kapacitet som krävs anger du vilken kapacitet som krävs av en resurs för att utföra tjänsten.

  Till exempel har en verkstad fyra fack för arbete. Verkstadens kapacitet är 4, det vill säga den kan ha fyra olika tjänster schemalagda för samma tid. Du kan sedan lägga till olika arbetstagare, där de skickligaste yrkesarbetarna utför två uppgifter samtidigt, så att deras kapacitet ställs in på 2. De kan ha två jobb schemalagda för samma tid.

 9. Klicka på OK.

 10. Spara och stäng.

Ange vilken kapacitet en resurs har

 1. Se till att du har säkerhetsrollerna Chef, Vice VD, VD, Systemadministratör, Systemanpassare eller likvärdiga behörigheter.

 2. Gå till Inställningar > Verksamhetsstyrning.

 3. Klicka på Lokaler/utrustning.

 4. Välj listan med poster, öppna posten som du vill ange kapacitet för.

 5. På navigeringsfältet i användarposten klickar du på knappen med dubbla vinklar bredvid postnamnet och sedan Arbetstider.

  -ELLER-

  I Anläggning/utrustning-posten, under Gemensamt, klickar du på Arbetstider.

 6. På fliken Månadsvy, dubbelklicka på datumet i kalendern som ska vara det nya schemats startdatum, eller på annat valfritt datum som påverkas av ändringen.

 7. Välj ett av följande alternativ i dialogrutan Redigera schema och klicka sedan på OK:

  1. Endast detta datum. Det här alternativet ändrar endast valt datum. Fortsätt med steg 8 om du väljer det här alternativet .

  2. Från och med <detta datum>. Det här alternativet ändrar endast schemat framåt i tiden.

  3. Hela det veckovis återkommande schemat från början till slut. Det här alternativet ändrar hela schemat från start- till slutdatum. Om du markerar alternativet kan ändringar ske för dagar som redan inträffat, vilket kan påverka rapporter om arbetade timmar bakåt i tiden.

 8. Klicka på länken till arbetstimmarna för schemat du vill ändra, i dialogrutan Veckoschema.

  Om inte arbetstimmar har ställts in tidigare visas länken som "Ange arbetstider". Du måste ange ett schema för en användare, lokal eller utrustning innan du kan fortsätta. Mer information: Ange arbetstider för en resurs

 9. Klicka på Visa kapacitet i dialogrutan Ange arbetstider och tjänstbegränsningar, och ange sedan kapaciteten i kolumnen Kapacitet.

 10. Klicka på OK.

 11. Klicka på Spara och stäng.

Se även

Skapa eller redigera en urvalsregel