Ange när företaget är stängt (Customer Service)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Förhindra att schemalägga resurser på helgdagar och andra lediga dagar genom att definiera företagets stängningstider i Dynamics 365. Du kan ange både de dagar och tider som företaget håller stängt.

Viktigt

Funktionen för schemaläggning av service är inaktuell. Mer information finns i Kommande viktiga ändringar.

 1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Schemahanterare eller motsvarande behörighet för att kunna uppdatera företagets öppettider.

  Kontrollera din säkerhetsroll

 2. Gå till Inställningar > Servicehantering.

 3. Klicka på Företaget stänger.

 4. Om du vill skapa en ny företagsstängning klickar du på Ny i kommandofältet.

  -ELLER-

  Om du vill öppna den befintliga företaget stänger-posten öppnar du den från listan.

 5. I Schemalägg när företaget är stängt-dialogrutan, skriv eller ändra information i textrutorna:

  1. I rutan namn skriver du ett namn som beskriver syftet med stängningen.

   De första tolv tecknen i namnet visas för varje dag som företaget har stängt, i kalendervyn för den berörda resursens Arbetstider.

  2. Ange start- och sluttid för stängningen i rutorna Starttid och Sluttid.

  3. Du kan ange en varaktighet i stället för en sluttid genom att välja längd för stängningen i rutan Varaktighet. Sluttiden beräknas automatiskt i Dynamics 365.

  4. Markera kryssrutan Hela dagen om stängningen gäller hela dagen. Varaktigheten anges automatiskt som 1 dag i Dynamics 365.

   Om du vill ange en viss tidsperiod avmarkerar du kryssrutan Hela dagen. Sedan kan du ange tiderna då företaget är stängt.

 6. Spara stängningen genom att klicka på OK.

Se även

Ange arbetstider för en resurs
Ställ in en helgkalender
Skapa ett kundtjänstschema och definiera arbetstider