Ange arbetstider för att definiera tillgänglighet (Customer Service-appen)

Du kan ställa in och definiera vilka tider en resurs är tillgänglig. Som standard anges resursen för ett schema på, sju dagar i veckan, dygnet runt.

Viktigt

I den nya schemaläggningsupplevelsen kan du ange dina arbetstider för resurstyper i entiteten resurser. Om du vill veta mer om hur du konfigurerar dina arbetstider, se Ange arbetstider för resurser.

Ange arbetstider för en anläggning eller utrustning

Kontrollera att du har säkerhetsrollen som krävs eller motsvarande behörigheter.

Mer information: Hantera säkerhetsroller i schemaläggning av tjänst

 1. Gå till Inställningar > Verksamhetsstyrning.

 2. Välj Lokaler/utrustning. Öppna den resurspost du vill ändra i listan.

 3. Välj Arbetstider.

 4. Dubbelklicka på det datum i kalendern som ska vara det nya schemats startdatum, eller på annat valfritt datum som påverkas av det nya schemat, på fliken Månadsvy.

 5. Välj ett av följande alternativ i dialogrutan Redigera schema och välj sedan OK.

  • Endast detta datum

   Det här alternativet ändrar endast valt datum.

   Hoppa till steg 10.

  • Från och med <detta datum>

   Det här alternativet ändrar endast schemat framåt i tiden.

  • Hela det veckovis återkommande schemat från början till slut

   Det här alternativet ändrar hela schemat från start- till slutdatum.

   Om du markerar alternativet kan ändringar ske för dagar som redan inträffat, vilket kan påverka rapporter om arbetade timmar bakåt i tiden.

 6. I Veckoschema-dialogrutan, i avsnittet Ange återkommande veckoschema, välj något av följande:

  • Är desamma alla dagar

   Det nya schemat gäller för alla dagar i veckan. Välj vilka veckodagar resursen är tillgänglig när du har valt det här alternativet.

  • Olika för olika dagar

   Det nya schemat skiljer sig för en eller flera dagar i veckan. Välj vilka veckodagar resursen är tillgänglig när du har valt det här alternativet.

  • Inga. Resursen är ledig.

   Det nya schemat innehåller tiden som resursen inte arbetar.

  I dialogrutan Veckoschema kan du även göra följande:

  • Välja vilka veckodagar schemat ska gälla, om det rör sig om mer än en dag.

  • Välj alternativet Följ om resursen inte arbetar när företaget är stängt.

  • Du kan ändra startdatum för schemat i rutan Startar den under Datumintervall.

   Det går inte att ändra slutdatum för schemat. Om du vill avsluta ett schema ett visst datum måste du definiera ett nytt schema som påbörjas den dagen.

 7. Välj länken för arbetstider för det schema som du vill ändra.

  Om inte arbetstimmar har ställts in tidigare visas länken som "Ange arbetstimmar".

 8. I Ange arbetstider och servicebegränsningar-dialogrutan, fyll i följande fält och klicka sedan på OK:

  • Date

   Välj ett datum från vilket arbetstimmarna för tjänster skall anses.

  • Starta

   Välj vilken tid arbetsdagen börjar.

  • Slut

   Välj vilken tid arbetsdagen slutar.

   Om du vill lägga till en rast i arbetstiden, till exempel en lunchrast, klickar du på Lägg till rast och väljer start- och sluttid för rasten.

 9. Om du vill ange en tidpunkt när en tjänst inte kommer att vara tillgänglig klickar du på Ny på fliken Tjänstbegränsningar. I Redigera en begränsad Service-dialogrutan, markera tjänsten och välj start- och sluttid som tjänsten kan inte användas och klicka sedan på OK.

 10. Stäng dialogrutan Veckoschema genom att välja Spara och stäng.

Anteckning

 • Du kan ange arbetstimmarna för en enskild dag genom att dubbelklicka på dagen och sedan klicka på Endast detta datum i dialogrutan Redigera schema. Avsluta med att klicka på OK. Utför sedan anvisningarna i steg 10.
 • Alla alternativ för att välja hur stor del av schemat du vill redigera, kanske inte är tillgängliga. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på de scheman som redan angetts.

Se även

Ange när företaget är stängt (Customer Service-app)