Lägga till ett fält i ett formulär

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Om Dynamics 365 for Customer Engagement-formulär inte uppfyller organisationens affärsbehov kan du anpassa formuläret genom att ändra befintliga fält eller lägga till nya fält. Det kan vara enklare att redigera befintliga fält i ett formulär, men ibland är det bättre att lägga till ett fält för att adressera specifika affärsscenario.

 1. Öppna lösningsutforskaren.

 2. Under Komponenter expanderar du Entiteter, expanderar den entitet som du vill anpassa och klickar på Formulär.

 3. I listan söker du efter en post med formulärtypen Huvudformulär. Dubbelklicka eller tryck på för att redigera den.

 4. I formuläret klickar du på det avsnitt som du vill lägga till ett fält till, och sedan i fönstret Fältutforskaren, dubbelklickar du på det fält som du vill lägga till i formuläret.

  Tips

  När du lägger till ett alternativuppsättningsfält i formuläret kan listrutan som innehåller alternativuppsättningsvärdena endast visa två värden. Användare måste bläddra om de vill visa fler värden i listan. Om du vill visa fler än två värden utan att användarna ska behöva bläddra lägger du till en eller flera Avstånds-kontroller under alternativuppsättningsfältet i formuläret. Varje Avstånds-kontroll ger ett utrymme för ett ytterligare alternativuppsättningsvärde. Om du exempelvis vill visa fyra värden i listrutan utan att bläddra kan du lägga till två Avstånds-kontroller under alternativuppsättningsfältet i formuläret.

 5. Förhandsgranska hur huvudformuläret ska visas och hur händelser fungerar:

  1. På fliken Start klickar du på Förhandsgranskning och väljer sedan Skapa formulär, Uppdatera formulär, eller Skrivskyddat formulär.

  2. När du vill stänga förhandsgranskningsformuläret klickar du på Stäng.

  3. Om du vill publicera anpassningar för formuläret som du redigerar öppnar du formuläret och klickar på Publicera.

 6. När du är klar med ändringarna klickar du på Spara och stäng.

 7. För att publicera anpassningar för alla opublicerade komponenter samtidigt klickar du på Arkiv och sedan på Publicera alla anpassningar.

Anteckning

Publicering av anpassningar kan störa normala systemåtgärder. Vi rekommenderar att du publicerar när det stör användarna som minst.

Se även

Skapa och utforma formulär