Exportera, importera eller ta bort en app

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 (online), version 9.x

Modelldrivna program distribueras i form av lösningskomponenter. När du har skapat ett modelldrivet program kan du låta andra organisationer använda detta genom att förpacka programmet i en lösning och sedan exportera det som en zip-fil. När lösningen (.zip-fil) som har importerats av organisationen är paketerade appen tillgänglig för användning.

Mer information: Lösningsöversikt.

Exportera en app

Exportera en app i en lösning när du vill att andra organisationer ska kunna använda den. Processen att exportera en lösning omfattar:

 1. Skapa en lösning.

 2. Lägg till appar i lösningen.

 3. Exportera lösningen till en zip-fil.

  Anteckning

  När du exporterar en app med en lösning exporteras inte appens URL.

Du kan nu dela den skapade lösningens zip-fil med andra företag för att importera och använda appen.

Importera en app

När du tar emot zip-filen i lösningen som innehåller appen som du vill importera öppnar lösningskomponentsidan och importerar lösningen. När lösningen har importerats korrekt är din organisation redo att använda appen.

Mer information: Importera, uppdatera och exportera lösningar.

Ta bort (radera) en app

Tar bort appar som är inaktuella i organisationen.

 1. I din Dynamics 365-instans, gå till Inställningar > Anpassningar > Anpassa systemet.

 2. I lösningsfönstret under Komponenter väljer du Appar.

 3. Välj den app som du vill ta bort och klicka på Ta bort i kommandofältet.

  Ta bort en app

 4. Välj Ta bort i bekräftelsemeddelandet.

  Appen tas bort från din organisation.

Om komponenten innehåller beroenden, t.ex. relationer, måste du först ta bort beroendena innan du kan ta bort komponenten. Om du vill visa beroenden för en app, markera appen och välj Visa beroenden i kommandofältet.

Anteckning

När du tar bort appen rekommenderar vi att du tar bort dess associerade webbplatsöversikt. Om du inte tar bort den associerade webbplatsöversikten visar webbplatsdesignern ett felmeddelande första gången du försöker skapa en annan app med samma namn. Men du kan ignorera felet och felet visas inte när du försöker skapa appen igen.

Se även

Designa anpassade affärsappar med programdesignern