Gör rutnät (listor) redigerbara i Dynamics 365 med hjälp av den anpassade kontrollen för redigerbara rutnät

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

I tidigare versioner av Dynamics CRM kunde användare inte ange data direkt i rutnät (kallas ibland för listor) eller underrutnät i formulär. De var tvugna att klicka på posten i rutnätet för att öppna ett formulär, redigera informationen och sedan spara, vilket kräver flera klickar. Med redigerbara rutnät i Dynamics 365, kan användare göra omfattande infogad redigering direkt från rutnät och underrutnät oavsett om de använder en webbapp, surfplatta eller telefon.

Exempel på redigerbara rutnät

Användarna kan redigera de flesta typer av fält, inklusive grundläggande uppslagsfält och alternativuppsättningar när redigerbara rutnät är aktiverat via den anpassade kontrollen redigerbara rutnät.

Anteckning

Följande datatyper kan inte redigeras i redigerbara rutnät: fält för kund- och Partylistsökning; Sammansatta (adress) fält. Tillstånd/Status-fält. Fält för uppslag av relaterad entitet (t.ex. kontoentiteten innehåller en kontaktsökning, där fältet kontakt kan redigeras men fältet EmailAdress(Contact) inte kan ändras).

Redigerbara rtunät stöder:

 • Infogad redigering av poster på entitets- eller underrutnätsnivå (inklusive anpassade entiteter)

 • Systemvyer och personliga vyer

 • Webben och mobila klienter

 • Navigering med ett tangentbord eller en mus

 • Gruppering och sortering (du kan gruppera/sortera varje kolumn i den aktuella vyn)

 • Filtrering

 • Flytta och ändra storlek på kolumner

 • Sidnumrering

 • Spara ändringarna från en session för gruppering, sortering, filtrering, sidnumrering, flytta och ändra storlek på kolumner

 • Konfiguration av uppslagsvy

 • Beräknade fält och sammanslagningsfält

 • Affärsregler (Visa felmeddelande, anges värdet i fältet, som krävs av företaget, ange standardvärdet, lås eller lås upp fält)

 • JavaScript-händelser

 • Aktivera eller inaktivera celler baserat på säkerhetsroll

 • Användare kan fortsätta att använda sök- och diagram och kan komma åt åtgärdsfältet som med skrivskyddat rutnät

Gör huvudsakliga rutnät redigerbara

 1. Gå till Inställningar > Anpassningar > Anpassa systemet.

 2. I listan Entiteter dubbelklickar du på lämplig entitet, klickar på fliken kontroller och klickar sedan på lägg till kontroll.

  Lägg till anpassad kontroll för redigerbara rutnät

 3. I dialogrutan Lägg till kontroll, klickar du på Redigerbart rutnät och klickar sedan på Lägg till.

 4. I raden redigerbart rutnät som lades till, markerar du formulärfaktorerna som du vill använda rutnätet till. Detta gör redigerbara rutnät till standardkontroll för markerade formulärfaktorer.

  Redigerbar rutnätsrad med val av formfaktor

  Anteckning

  Vid körning, kan användarna växla mellan redigerbara nät och skrivskyddat rutnät.

 5. För att lägga till en sökning i alternativgruppen redigerbara rutnät klickar du på lägg till sökning och sedan i dialogrutan konfigurera egenskapen "Lägg till sökning":

  1. I listan tillgängliga vyer väljer du vyn för att lägga till uppslag till (till exempel väljer du Mina aktiva konton).

  2. I listan Tillgängliga kolumner väljer du den uppslagskolumn (till exempel väljer du primär kontakt).

  3. I listan standardvy väljer du datakälla för uppslagsfältet.

  4. Om du vill begränsa de poster som visas, markerar du kryssrutan Visa endast poster där och väljer sedan kriterier i listan och klickar på OK.

  Lägg till uppslag i redigerbara rutnät

 6. Om du har ett kapslat rutnät klickar du på pennknappen kapslade rutnätsvy och väljer sedan entitet och vy för kapslade rutnätet. För Överordnat ID för kapslat rutnät väljer du relation för entiteter. Till exempel fältet ParentAccountID ansluter entiteterna konto och kontakt.

  Anteckning

  Kapslade rutnät är endast tillgängliga för telefoner och surfplattor, inte webben.

 7. Om du inte vill tillåta användaren att gruppera data i en kolumn i vyn (du vill till exempel spara utrymme) i den Gruppera efter kolumn-rad klicka på pennknappen och sedan i dialogrutan Konfigurera egenskapen "Gruppera efter kolumn" välj inaktiverade och klicka sedan på OK.

  Tips

  Detta är mest användbart för underrutnät i formulär.

 8. Om du vill lägga till JavaScript händelser, klicka på fliken händelser och välj lämpliga entiteter, fält och händelser. Mer information:Använda redigerbara rutnät (för utvecklare).

  Lägg till händelser i redigerbara rutnät

 9. Klicka på Spara i åtgärdsfältet om du vill spara ditt arbete.

 10. När du är redo att göra ändringar som är tillgängliga för din grupp, klickar du på publicera i åtgärdsfältet.

 11. Gå till vyn som du angav i steg 5 om du vill testa dina ändringar och gör några redigeringsändringar.

Gör ett underrutnät i ett formulär redigerbart.

 1. Gå till Inställningar > Anpassningar > Anpassa systemet.

 2. Öppna formuläret som innehåller underrutnätet.

 3. Välj lämplig kontroll och klicka sedan på ändra egenskaper på menyfliken.

 4. I dialogrutan egenskaper klickar du på kontroller, klickar på lägg till kontroll, och följer samma steg som ovan.

Medföljande standardentiteter som stöds

Webb/surfplatta/telefon Endast surfplatta/telefon Endast webb
Konto

Avtalad tid

Bokningsbar resurs

Bokning av bokningsbar resurs

Bokningsrubrik för bokningsbar resurs

Bokningsbar resurskategori

Association för bokningsbar resurskategori

Egenskap för bokningsbar resurs

Bokningsbar resursgrupp

Bokningsstatus

Ärende

Kategori

Egenskap

Konkurrent

Kontakt

E-post

Berättigande

Feedback

Faktura

Kunskapsbasartikel

Vyer för kunskapsartiklar

Kunskapsbaspost

Lead

Affärsmöjlighet

Order

Telefonsamtal

Prislista

ProduktOffert

Omdömesmodell

Prissättningsvärde

SLA KPI-instans

Social aktivitet

Social profil

Synkroniseringsfel

Uppgift

Team

Användare
Aktivitet

Bifogad fil

Regelobjekt för kanalåtkomstprofil

Konkurrentens adress

Anslutning

Anslutningsroll

E-postsignatur

E-postmall

Förfallen process

Produkt i faktura

Incident med kunskapsartikel

Lead till affärsmöjlighet, försäljning

Process

Postlåda

Ny, process

Anteckning

Produkt i affärsmöjlighet

Affärsmöjlighet, försäljningsprocess

Produkt i order

Organisation

Telefon till ärendebehandling

Prislisteobjekt

Objekt i kö

Produkt i offert

SharePoint-dokument

Översättningsprocess
Kampanj

Kampanjaktivitet

Kampanjsvar

Kanalåtkomstprofil

Regel för kanalåtkomstprofil

Kontrakt

Berättigandemall

Extern part

Fax

Brev

Utskickslista

Position

Snabbkampanj

Återkommande avtalad tid

Dokumentation

SLA

Se även

Använda kortkommandon i redigerbara rutnät Skapa och redigera vyer
Skapa en affärsregel eller en affärsrekommendation
Anpassa Dynamics 365 för telefoner och surfplattorAnvända redigerbara rutnät (för utvecklare)