Hantera appegenskaper i appdesigner

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 (online), version 9.x

App-egenskaper definierar viktig information om appen som t.ex. dess rubrik eller URL. Du kan definiera app-egenskaper när du skapar en app. Om du vill ändra app-egenskapena senare gör du detta i programdesignern.

 1. I programdesignern, på höger sida väljer du fliken Egenskaper.

  Egenskapsfönster för appredigerare

 2. Ändra informationen efter behov:

  Egenskap Beskrivning
  Namn Ange ett unikt och maningsfullt namn för appen.
  Beskrivning Skriv en kort beskrivning av vad appen är.
  Ikon Som standard är kryssrutan Använd standard-app markerad. Avmarkera kryssrutan om du vill välja en annan webbresurs som en ikon för programmet, och välj sedan en ikon i rullgardinsmenyn. Denna ikon visas i panelen Förhandsgranska i appen.
  Unikt namn Du kan inte ändra det unika namnet. Med hjälp det unika namnet kan du fråga tabeller om att hämta data från databasen.
  Klient Definierar den klienttyp som används för programmet.
  - Webb: Det här är den klassiska Dynamics 365 webbläsarklienten.
  - Enhetligt gränssnitt: Det här är den nya webbläsarklienten som har ett liknande gränssnitt mellan datorer och mobila enheter.
  App-URL:ens suffix URL:en som du väljer när du skapar appen visas här som standard. Du kan ändra app-URL i dialogrutan Hantera app dialogrutan. Mer information: Hantera åtkomst till appar med säkerhetsroller
  Välj en välkomstsida för appen Det här alternativet låter dig välja webbresurser som är tillgängliga i din miljö. Välkomstsidorna som du skapar kan innehålla praktisk information för användare, till exempel länkar till videoklipp, uppgraderingsinstruktioner, eller kom igång-information. Mer information om hur du skapar en webbresurs, till exempel en HTML-fil som du kan använda som en välkomstsidan finns på Skapa och redigera webbresurser för att utöka webbprogrammet.
  Aktivera Mobile Offline Det här alternativet gör att appen är tillgänglig offline på mobiler till de profiler som är markerade genom att använda listrutan Mobila offlin-profiler.
 3. Spara appen.

Se även

Skapa eller redigera en app