Hanterade egenskaper för vyer

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 (online), version 9.x

Om du skapar en anpassad offentlig vy i PowerApps som vill du ska ingå i en hanterad lösning som du ska distribuera, har du möjlighet att begränsa möjligheten för vem som helst som installerar din lösning från att anpassa vyn.

Som standard har de flesta vyer den hanterade egenskapen angiven till Anpassningsbar så att användarna kan anpassa dem. Om du inte har en väldigt bra anledning till att ändra detta, rekommenderar vi att du tillåter användarna att anpassa vyer i din app.

Ange hanterade egenskaper för ett fält

  1. Gå till Systemvyer som beskrivs i Åtkomst till vydefinitioner.

  2. Välj en anpassad offentlig vy.

  3. På menyraden klickar du på Fler åtgärder > Hanterade egenskaper.

  4. Ange alternativet Anpassningsbar till Sant eller Falskt.

Anteckning

Den här inställningen börjar inte gälla förrän du exporterar en lösning som innehåller vyn som en hanterad lösning och installera den i en annan miljö.

Se även

Skapa eller redigera en vy