Publicera en app med appdesignern

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Publicera en app som du vill göra tillgänglig för användarna.

När du har lagt till komponenter, validerat och sparat appen klickar du på Publicera i kommandofältet. Du kan också publicera appen från app-panelen på sidan Mina appar. I vyn Appar som redigeras i det nedre högra hörnet för den app-panel som du vill publicera klickar du på knappen Fler alternativ (...) och klickar sedan på Publicera.

Appens status ändras till Publicerad. Du kan se detta i det övre högra hörnet av programdesignern. Appen flyttas från vyn Appar som redigeras till vyn Publicerade appar och publiceringsdatumet visas på app-panelen.

Anteckning

  • Om din app har ett valideringsfel visas felet på ett meddelandefält. Du kommer inte att kunna publicera appen förrän du löser felet.
  • Du kan inte publicera en app förrän du sparat den.

Se även

Validera en app