Publicera en app med appdesignern

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Publicera en app som du vill göra tillgänglig för användarna.

När du har lagt till komponenter, validerat och sparat appen klickar du på Publicera i kommandofältet. Du kan också publicera appen från app-panelen på sidan Mina appar. I vyn Appar som redigeras i det nedre högra hörnet för den app-panel som du vill publicera klickar du på knappen Fler alternativ (...) och klickar sedan på Publicera.

Appens status ändras till Publicerad. Du kan se detta i det övre högra hörnet av programdesignern. Appen flyttas från vyn Appar som redigeras till vyn Publicerade appar och publiceringsdatumet visas på app-panelen.

Anteckning

  • Om din app har ett valideringsfel visas felet på ett meddelandefält. Du kommer inte att kunna publicera appen förrän du löser felet.
  • Du kan inte publicera en app förrän du sparat den.

Se även

Validera en app