Ange hanterade egenskaper för fält

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Haterade egenskaper kan endast användas när du inkluderar ett fält med en hanterad lösning och importerar lösningen till en annan organisation. Dessa inställningar gör att lösningsutvecklare får en viss kontroll över vilken nivå av anpassning som användare som installerar deras hanterade lösning kan ha när de anpassar det här fältet. Ställ in hanterade egenskaper för ett fält genom att klicka på Hanterade egenskaper på menyraden.

Alternativet Kan anpassas styr de andra alternativen. Om detta alternativ är False gäller inga av de andra inställningarna. När det är True kan du ange andra anpassade alternativ.

Om fältet är anpassningsbart, kan du ange följande alternativ till True eller False.

  • Visningsnamn kan ändras

  • Kan ändra obligatorisk nivå

  • Kan ändra ytterligare egenskaper

    Dessa alternativ är självförklarande. Om du ger alla enskilda alternativ värdet False kan du lika gärna också ge Kan anpassas värdet False.