Ange hanterade egenskaper för fält

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Haterade egenskaper kan endast användas när du inkluderar ett fält med en hanterad lösning och importerar lösningen till en annan miljö. Dessa inställningar gör att lösningstillverkare får en viss kontroll över vilken nivå av anpassning som användare som installerar deras hanterade lösning kan ha när de anpassar det här fältet. Ställ in hanterade egenskaper för ett fält genom att välja Hanterade egenskaper på menyraden.

Alternativet Kan anpassas styr de andra alternativen. Om detta alternativ är False gäller inga av de andra inställningarna. När det är True kan du ange andra anpassade alternativ.

Om fältet är anpassningsbart, kan du ange följande alternativ till True eller False.

  • Visningsnamn kan ändras

  • Kan ändra obligatorisk nivå

  • Kan ändra ytterligare egenskaper

    Dessa alternativ är självförklarande. Om du ger alla enskilda alternativ värdet False kan du lika gärna också ge Kan anpassas värdet False.

    Se även

    Skapa och redigera fält