Skapa en underordnad RMA-status för när en produkt som behöver returneras (Field Service)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

När produkten ska returneras, skapas en RMA (Return Merchandise Authorization) i Dynamics 365 for Field Service. Ställ in en RMA-understatus för att mer exakt ange returstatus enligt dina affärsprocesser.

  1. På huvudmenyn klickar du på Field Service > Administration och väljer sedan RMA-understatusar.

  2. På skärmen Aktiva RMA-understatusar klickar du på +Ny i det övre vänstra hörnet.

  3. Använd knappbeskrivningar för att fylla i din information och klicka på Spara.

Se även

Översikt över Dynamics 365 for Field Service
Skapa en retur till leverantör
Bearbeta en retur skapa en prislista
Skapa understatus för inköpsorder
Skapa ett lagerställe
Skapa leverans via
Skapa en prislista
Konfigurera RTV-understatusar
Bearbeta en retur Användarhandbok