Användarguide (fältresursnav)

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Med appen Fältresursnav kan tekniker utföra grundläggande uppgifter på fältet, t.ex. visa kommande avtalade tider, visa och redigera bokningar, slutföra tjänstuppgifter som t.ex. att lägga till produkter, anteckningar och signaturer. Fälttekniker kan även skicka ledighetsbegäranden så att en avsändare vet när teknikern inte är tillgänglig.  

Tillgänglig var som helst, på olika enheter

Det finns två typer av Dynamics 365 for Field Service:

 • Om du använder en datorwebbläsare använder du appen Field Service. Mer information: Användarhandbok (Field Service).

 • Om du är fälttekniker med en smartphone eller surfplatta använder du appen Fältresursnavet som utgör en del av appen Field Service. Appen Fätresursnavet bygger på ramverket för enhetligt gränssnitt som använder responsiv webbdesign för optimal visning och interaktion för alla skärmstorlekar, enheter och bildorienteringar.

Anteckning

Om du letar efter den kompletta Field Service-mobilappen är det en annan mobilapp som kallas Field Service Mobile. Mer information: Användarguide för appen Field Service Mobile

Grundläggande navigering

 1. När du loggar in på Dynamics 365 for Customer Engagement-mobilappen ser du sidan Mina appar med en lista över de appar som du har åtkomst till.
 2. Välj Fältresursnavet.

Välj en app

Navigeringsfältet

Använd navigeringsfältet för att komma till ditt arbetsområde, skapa en ny post, söka eller utföra andra uppgifter. Om du vill få åtkomst till fler kommandon, tryck på knappen Mer

Navigeringsfältet

Favoriter och senast använda poster

Favoriter och senast använda avsnitt ger snabb åtkomst till dina poster, vyer och instrumentpaneler.

 • Öppna dessa avsnitt genom att trycka på knappen Meny knappen Meny i navigeringsfältet och sedan trycka på knappen Favoriter och senaste knappen Favoriter.

 • Du kan fästa ett objekt som en favorit, i listan med Senast använda objekt, tryck på nålen. Detta fäster och flyttar objektet till Favoriter.

  Favoriter och senast använda objekt

Arbetsordrar

Arbetsordrar innehåller information om vilket arbete som behöver göras på en kundwebbplats. De används för att koordinera och schemalägga resurser och aktiviteter och kan användas för installationer, reparationer och förebyggande underhåll.

Hitta och öppna en arbetsorder:

 1. Tryck på menyknappen Menyknappen och tryck sedan på Arbetsordrar.

 2. I listan med arbetsorder, tryck på numret för en arbetsorder för att öppna den.

 3. När arbetsordern öppnas kan du lägga till anteckningar, bifogade filer, bilder och annat.

Resursbokningar

Resursbokningar innehåller en översikt över resursschemat och bokningar för en dag, vecka eller månad. Du kan skapa bokningar för en viss arbetsorder eller utan en arbetsorder.

 • Se dina bokningar i en kalendervy genom att trycka på menyknappen menyknappen, och tryck sedan på Resursbokningar.

 • Om du vill skapa en ny bokning, tryck på Nytt på kommandofältet och fyller i informationen som krävs.

Resursbokning

Kundtillgångar

Kundtillgångar innehåller information om vilken produkt en kund använder. Det är där en lista över artiklar som kan servas och är kopplade till en serviceplats hanteras.

Kundtillgångar innehåller även en historiklogg över alla arbetsorder relaterade till artikeln vilket innebär att du får en komplett servicehistorik över artikeln.

Hitta och öppna en kundtillgång:

 1. Tryck på menyknappen Menyknappen och tryck sedan på Kundtillgångar.

 2. Tryck på namnet för en kundtillgång i kundtillgångslistan för att öppna den.

Produkter

Produkter är en samling produkter och deras prisinformation som företaget äger och säljer. När du är på fältet använder du Produkter för att se vilka produkter som är tillgängliga i lagret och prisinformation.

Hitta en produkt:

 1. Tryck på menyknappen Menyknappen och tryck sedan på Produkter.

 2. Tryck på namnet för en produkt i produktlistan för att öppna den.

Ledighetsbegäran

Hålla schemaläggningstavlan uppdaterad genom att logga ledighetsbegäranden. När du behöver ta ledigt loggar du begäran så att avsändare ser ledighetsbegäran när de arbetar med ett schema.

Skicka in en ledighetsbegäran:

 1. Tryck på menyknappen Menyknappen och tryck sedan på Ledighetsbegäran.

 2. Tryck på Nytt i kommandofältet.

 3. Ange informationen som krävs och tryck sedan på Spara.

Allmän information om hur du använder mobilappen

Mer information: Guiden Mobilgrunder

Se även

Användarhandbok för Dynamics 365 for Field Service