Översikt över Field Service

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Hantera din mobila fältstyrka med Dynamics 365 for Field Service

Översikt

Field Service-funktionerna sträcker sig längre än Dynamics 365 (online) i syfte att tillhandahålla en komplett Field Service-hanteringslösning, inklusive serviceplatser, kundtillgångar,förebyggande underhåll, hantering av arbetsorder, resurshantering, produktlager, tidsplanering och avsändning, mobilitet, samarbete, kundfakturering och analyser.

Dynamics 365 for Field Service hjälper dig att:

  • Optimera ditt tjänstschema med effektiv vidarebefordran, matchning av yrkeskompetens och minskad restid.

  • Öka de fasta priserna för första gången och prestanda för leverans i tid.

  • Förbättra kommunikation i realtid och samarbete mellan kundservice, avsändning, fälthandläggare och kunder.

Anteckning

Funktionerna i denna lösning kräver Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Update 1.

Arbetsorderhantering

Skapa arbetsorder snabbt med all information du behöver för att skicka ut fälthandläggare till serviceplatser.

Schemaläggningstavla och avsändning

Med en flexibel dra-och-släpp-schemaläggningstavla kan speditörer tilldela resurser och konfigurera scheman för flera arbetsorder med en lista eller mappningsvy.

Resurshantering

Konfigurera resursinformation som på ett effektivt sätt låter Field Service matcha bästa fältrepresentant mot en arbetsorder baserat på mobilitet, närhet till platsen för tjänsten, samt erforderlig kompetens.

Serviceplatser och kundtillgångar

Lagra och hantera information om dina kundserviceplatser och kundtillgångar som kan servas.

Förebyggande underhåll

Konfigurera serviceavtal för kunder som automatiskt genererar återkommande arbetsorder för att säkerställa att utrustningen underhålls korrekt innan problem uppstår.

Lagerhantering

Utöka Dynamics 365-produktkatalogen med ett lagerhanteringssystem som spårar lagernivåer i realtid per lager, inklusive mobila lastbilslager.

Kundens faktureringsadress

Avslutade arbetsorder kan omvandlas till kundfakturor för kundfakturering.

Mobil app

De mobila apparna ger fälttekniker snabb och enkel åtkomst till allt de behöver för att köra en arbetsorder, inklusive schemainformation, kundkontaktinformation med mera.

Tillgänglig var som helst, på olika enheter

Det finns två typer av Dynamics 365 for Field Service:

  • Om du använder en datorwebbläsare använder du appen Field Service. Mer information: Användarhandbok (Field Service).

  • Om du är fälttekniker med en smartphone eller surfplatta använder du appen Fältresursnavet som utgör en del av appen Field Service. Appen Fätresursnavet bygger på ramverket för enhetligt gränssnitt som använder responsiv webbdesign för optimal visning och interaktion för alla skärmstorlekar, enheter och bildorienteringar. Mer information: Användarguide (fältresursnav).

Anteckning

Om du letar efter den kompletta Field Service-mobilappen är det en annan mobilapp som kallas Field Service Mobile. Mer information: Användarguide för appen Field Service Mobile

Se även

Installera
Visa användarkonton och säkerhetsroller
Konfigurera standardinställningar
Aktivera automatisk geokodning
Guide för grunderna i Dynamics 365