Ställ in betalningsvillkor för inköpsorder (Field Service)

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Betalningsvillkoren i Dynamics 365 for Field Service används främst i samband med inköpsorder, så att inköpschefen kan ange villkoren när en inköpsorder skapas.

  1. På huvudmenyn klickar du på Field Service > Administration och väljer sedan Betalningsvillkor.

  2. På skärmen Aktiva betalningsvillkor klickar du på +Nytt i det övre vänstra hörnet.

  3. Använd knappbeskrivningar för att fylla i informationen och klicka på Spara.

Se även

Översikt över Dynamics 365 for Field Service
Skapa en ny inköpsorder
Visa produktlager
Skapa kundavtal
Konfigurera avtalets understatusar
Konfigurera momskoder
Användarhandbok