Konfigurera understatus för arbetsorder för att mappa arbetsorderstatus mer exakt (Field Service)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Arbetsorderposters förlopp i Dynamics 365 for Field Service via deras livscykel använder statusvärdena:

  • Öppen - ej schemalagd

  • Öppen - schemalagd

  • Öppen - pågående

  • Öppen - slutförd

  • Stängd - bokförd

  • Stängd - Annullerad

Arbetsorderns systemstatusvärden kan inte ändras i systemet. Om du vill att ditt företag ska kunna skapa anpassade statusvärden kan du skapa ett eller flera underordnade statusvärden som är associerade med varje systemstatus. På så sätt kan du mer exakt mappa arbetsorderstatusarna till dina unika affärsprocesser.

  1. På huvudmenyn klickar du på Field Service > Administration och väljer sedan Understatusar för arbetsorder.

  2. På skärmen Aktiva understatusar för arbetsorder klickar du på +Ny i det övre vänstra hörnet.

  3. Använd knappbeskrivningar för att fylla i din information och klicka på Spara.

Se även

Översikt över Dynamics 365 for Field Service
Skapa en arbetsorder
Skapa arbetsordertyper
Konfigurera tidsgrupper
Ange tjänstuppgiftstyper
Konfigurera incidenttyper
Ange prioriteter Användarhandbok