Begrepp du bör känna till innan du börjar använda Gamification

Här följer några grundläggande riktlinjer för spelmodeller, nyckelvärden, utmärkelser, priser, lag, spelarpositioner med mera. Bekanta dig med dessa koncept för att skapa spel som fungerar för just ditt företag.

Spelmodeller och sportteman

Dynamics 365 - Gamification erbjuder tre spelmodeller spel: fantasylag, fasta lag eller inga lag. Det låter dig också skapa ett bildspel av resultattavlan och visa det på en skärm på ditt kontor. För beskrivningar av spelmodeller, se Gamification-termer.

Mer information: Konfigurera och köra spel i Gamification

Spelarpositioner

De flesta lag har sina stjärnspelare, och dina spelare lär veta vilka dessa är. När du konfigurerar ett spel rekommenderar vi att du gör detta på ett sätt som förhindrar att någon väljer alla de bästa spelarna till sitt lag.

GenomSpelarpositioner kan du gruppera grupper av spelare med liknande prestandaresultat, mål och erfarenhet. Föreställ dig till exempel ett basebolltema. Du kan placera din bäste spelare på första bas och sedan gruppera andra högpresterande spelare på andra bas, höger ytterposition, catcher och så vidare. När spelarna sammanställer sina lag kan alla när som helst välja en spelare från varje tillgänglig spelarposition.

Tips

Börja fundera över hur du vill gruppera enskilda individer i ditt lag: efter kvot, hur länge de har varit på företaget, hur framgångsrika de har varit, deras erfarenhets- och kompetensnivå eller andra faktorer. Ju mer du kan jämna ut spelet för att göra det så rättvist som möjligt, desto roligare blir det. Om du använder fasta lag kan du också få spelare i andra fasta lag att tävla mot varandra.

Kommissionärer och speladministratörer: Mer information om att konfigurera ett spel finns i Konfigurera och köra spel i Gamification.

Nyckelvärden

Gamification kan använda vilket nyckelvärde som helst som spåras som data i Dynamics 365 (online) för poängräkning i ett spel. Till exempel:

 • Antal ringda samtal

 • Uppnådd procentandel av försäljningskvoten

 • Lösta kundförfrågningar

 • Antalet nya möjligheter som skapats ur en marknadsföringskampanj

I ett idealt fall bör du använda 3–5 nyckelvärden per spel och se till att alla spelare har ett nyckelvärde att uppnå, detta för att utjämna konkurrensen. Du kan använda faktiska värden eller målvärden.

Om ditt spel exempelvis använder målvärden kan du exempelvis ha "antal telefonsamtal" som ett nyckelvärde och veckomål på 20, 40, 60, 80 eller 100 samtal. Spelarna tjänar 1 poäng per 20 samtal. En spelare som ringer 72 samtal under en viss vecka tilldelas poäng för 60 samtal, medan en spelare som ringer 30 samtal tilldelas poäng för 20 samtal.

Om du använder faktiska värden och tilldelar en poäng per samtal, kommer spelarna att tjäna poäng baserat på det exakta antalet samtal. Därför ger 30 samtal dig 30 poäng. Vi rekommenderar att du använder faktiska värden under de första spelen. Målen kan uppmuntra spelarna att ge det där lilla extra i slutet av respektive spelperiod för att uppnå nästa mål. Om du har ett minskande nyckelvärde där spelare siktar på att sänka värdet, exempelvis antalet annulleringar eller serviceincidenter, bör du använda målvärden.

Överväg vilka nyckelvärden du vill inkludera, hur du vill avväga dem, och vilka trösklar som du vill associera med respektive värde i syfte att balansera ditt spel. Tänk på följande när du väljer dina nyckelvärden:

 • Se till att de nyckelvärden du väljer kan rapporteras. Om du till exempel vill använda "bokad intäkt från nya kunder" som ett nyckelvärde, måste du ha ett sätt att identifiera en stängd möjlighet som en ny eller befintlig kund i Dynamics 365 (online).

Mer information om hur du definierar nyckelvärden i Dynamics 365 (online) finns i Konfigurera nyckelvärden för Gamification i Dynamics 365 (online).

 • Välj nyckelvärden som normaliserar spelet, så att du säkerställer likvärdiga möjligheter för alla spelare. Om du till exempel har säljare med avsevärt högre kvoter än andra säljare, tänk dig för innan du använder ett nyckelvärde med "bokad intäkt" ‒ de med högre kvoter kommer troligtvis att säkra avsevärt mer affärer. Överväg istället att använda "procentsats av levererad kvot" som ett nyckelvärde. Du kan också använda spelarpositioner och handikapp för att jämna ut spelet. Mer information: Spelarpositioner

 • Ange dina maximala tröskelbelopp för mål, eller tak för faktiska värden, som nivåer som är över genomsnittet men inte exceptionella. Låt oss till exempel anta att den genomsnittliga avtalsstorleken på ditt företag är 25 000 $ och du anger nivåerna för "bokad intäkt" som 10 000 $, 25 000 $, 50 000 $, 100 000 $ och 200 000 $. Det betyder att om någon råkar säkra att avtal värt 200 000 $, så tjänar de åtta gånger så många poäng som någon som säkrar ett avtal värt 25 000 $. Denna spelare lär leda tävlingen och göra det svårt för andra att konkurrera. Istället bör du kanske ange dina tröskelnivåer som 10 000 $, 25 000 $, 35 000 $, 50 000 $ och 75 000 $. I detta fall kommer personen som säkrar avtalet värt 200 000 $ att uppnå den högsta tröskeln 75 000 $ för den veckan, och därmed tjäna tre gånger så mycket poäng som någon med ett avtal värt 25 000 $. För den personen blir det ändå en fantastisk vecka, men du har ändå inte låtit dem dra ifrån så pass mycket att ingen annan kan ta igen det.

Mer information: Konfigurera och köra spel i Gamification

Utmärkelser och priser

Vad vore väl en tävling utan priser? De utmärkelser och priser som du tillför ditt spel avgör vilka aktiviteter som dina spelare fokuserar på. Tilldela kontanter, materiella priser eller icke-monetära priser ‒ som en lunch med företagets vd eller en extra dag ledigt ‒ till de utmärkelser som du väljer.

Nedan följer de typer av utmärkelser som du kan använda för spelet:

 • Totalt poängantal: De spelare som tjänar ihop flest poäng totalt under spelets gång sett över alla nyckelvärden.

 • Lagledare: Spelare som kontrollerar de lag som tjänar ihop flest poäng totalt under spelets gång, sett över alla nyckelvärden.

 • Nyckelvärden: De spelare som tjänar ihop flest poäng för ett enskilt nyckelvärde under spelets gång.

 • Position: De spelare som tjänar ihop flest poäng för en specifik position under spelets gång.

Om du använder fasta lag kan du använda lagutmärkelser och MVP-utmärkelser för lag istället för utmärkelser för lagledare. Om ditt spel inte använder lag, kan du inte använda lagutmärkelser. Ha en segrare per utmärkelse, eller belöna upp till tio placeringar.

Tips

Avgör tillgänglig budget för priserna i ditt spel. Fördela denna över utmärkelserna i ditt spel baserat på hur du vill motivera och dela ut incitament till dina spelare. Andra överväganden för utmärkelser:

 • Det är en god idé att inkludera ett antal olika utmärkelser, med ett flertal olika vägar som leder till seger. På detta vis får den som halkar efter rejält inom ett område annat att fokusera på. Om en spelare till exempel inser att han eller hon inte längre kan vinna priset för högsta poängantal, men samtidigt ligger bland de fem bästa för ett specifikt säljnyckelvärde, så kommer de att byta fokus och vara fortsatt motiverade.
 • Om dina nyckelvärden sträcker sig över hela laget är priset för högst poängantal mycket lämpligt. Om du emellertid har organiserat spelarna i olika positioner (baserat på kvoter, roller, o.s.v.) är det bättre att använda positionsutmärkelser. Detta jämnar ut spelet och säkerställer att alla spelare har lika hög chans att vinna.
 • Det är viktigt att associera priser med lagledare ‒ i annat fall har spelarna inget incitament att sammanställa eller handla med spelare, och spelets "grupptrycks"-element kommer då att reduceras eller försvinna helt.
 • Baserat på ditt lags storlek bör du överväga att utlysa priser för flera placeringar (platserna 1–10).
 • Om du använder positionsutmärkelser, kom då ihåg att du måste dela ut en utmärkelse för varje position som används. Om du till exempel har första bas, andra bas, tredje bas, pitcher och catcher ‒ och du använder en guldutmärkelse ‒ får du fem vinnare.

Utmärkelser och priser delas ut när du avslutar ett slutfört spel.

Du kan också definiera veckans utmärkelse: Skapa veckans utmärkelse för att engagera spelare och fans

Se även

Få personalen engagerad och produktiv med Gamification
Konfigurera och köra spel i Gamification
Installera och konfigurera Gamification-lösningen i Dynamics 365 (online)