Konfigurera en matchande strategi för att uppdatera leads från LinkedIn-annonser

När ett nytt lead synkroniserats från LinkedIn, kan Dynamics 365 (online) antingen uppdatera en befintlig leadpost om personen redan är känd eller skapa ett nytt lead, om det är den första kontakten med den här personen. Nya LinkedIn-leads visas som LinkedIn formulärinlägg i Dynamics 365 (online). Informationen i LinkedIn formulärinläggen består av svaren från LinkedIn-medlemmar när de skickar in formulären. För att matcha befintliga leads i Dynamics 365 (online) med nya LinkedIn formulärinläggsvar kan användare som har minst LinkedIn säkerhetsrollen systemadministratör för Lead Gen Forms Connector definiera en LinkedIn strategi för leadmatchning i Dynamics 365. En matchande strategi mappar fälten för ett LinkedIn formulärinlägg till postfälten för ett lead i Dynamics 365. Som standard aktiveras en matchande strategi som bygger på ett leads e-postadress.

En matchande strategi som gäller för alla LinkedIn-leads i samma Dynamics 365 (online)-organisation. Om en matchande strategi innehåller mer än en fältmappning måste samtliga mappningar matcha innan en befintlig lead-post uppdateras. Vi rekommenderar att du underhåller matchande strategier—till exempel strategier som enbart baseras på telefonnummer eller e-postadress.

Anteckning

Om bara en del av fälten matchar kommer Dynamics 365 (online) som standard inte att skapa en ny lead från formulärinlägg.
Om du vill skapa nya leads när matchningsstrategin misslyckas, kan en systemadministratör eller systemanpassare redigera LinkedIn Integreringsinställningar för Lead Gen och ändra värdet för attributet på matchning misslyckades från standardvärdet Ignorera till Skapa nytt lead. För snabb åtkomst till den egna entiteten kan du överväga att lägga till den till webbplatsöversikten.

Du behöver säkerhetsrollen LinkedIn Administraör för Lead Gen Connector att kunna hantera matchande strategier för lead.
Mer information: TechNet: Skapa användare och tilldela Microsoft Dynamics 365 (online)-säkerhetsroller

Hantera matchande strategier för leads

 1. Skapa en ny matchande strategi

 2. Ta bort den här matchande strategi

 3. Lägga till fler leadmappningsfält

 4. Lista över aktiva leadmappningsfält

Skapa en LinkedIn matchningsstrategi för leads

 1. I Dynamics 365 går du till Inställningar > LinkedIn Lead Gen > Stategier för Lead-Matchning.

 2. Skapa matchande strategi genom att markera nytt nytt, ange ett namn, och välj spara.

 3. Lägg till en LinkedIn fältmappningspost och välj Lägg till Lägg till och ange namnet på LinkedIn-medlemsfältet.

 4. Välj posten LinkedIn-fältmappning för att lägga till den här matchningsstrategin.

Aktivera en annan LinkedIn strategi för leadmatchning

 1. I Dynamics 365 går du till Inställningar > LinkedIn Lead Gen > Stategier för Lead-Matchning.

 2. Välj den matchningsstrategi som du vill aktivera i listan.

 3. I menyn aktivera i matchningsstrategiinformationen väljer du Ja.

Om en annan matchningsstrategi är aktiv, blir den inaktiverad.

Tips

Det är en bra idé att upprätthålla en enda strategi och uppdatera den om det behövs. Du kan emellertid underhålla flera matchningsstrategier, men tänk på att endast en kan aktiveras samtidigt.

Redigera en LinkedIn strategi för leadmatchning

 1. I Dynamics 365 går du till Inställningar > LinkedIn Lead Gen > Stategier för Lead-Matchning.

 2. Välj den matchningsstrategi som du vill redigera i listan.

 3. Lägg till en ytterligare LinkedIn fältmappningspost och välj Lägg till Lägg till och ange namnet på LinkedIn-medlemsfältet.

 4. Ta bort en LinkedIn-fältmappningspost och välj Ta bortTa bort.

Ta bort en LinkedIn matchningsstrategi för leads

 1. I Dynamics 365 går du till Inställningar > LinkedIn Lead Gen > Stategier för Lead-Matchning.

 2. Markera kryssrutan för den matchningsstrategi för leads du vill ta bort.

 3. Välj Ta bortTa bort, och bekräfta sedan borttagningen.

Anteckning

Du kan inte ta bort aktiverade matchningsstrategier för leads.

Redigera LinkedIn-fältmappning

Som standard mappar Dynamics 365 fält från LinkedIn-leads till motsvarande fält för en leadpost. Som systemadministratör eller systemanpassare kan du ändra på fältmappningen eller skapa nya mappningar till supportfält från egna frågor i lead gen-formulär för LinkedIn.

 1. I Dynamics 365 går du till Inställningar > LinkedIn Lead Gen > Fältmappning för Lead.

 2. Markera den fältmappning som du vill ändra och välj Redigera.

 3. Ändra på mappningen eller byt namn på fältmappningen och markera Spara för att tillämpa ändringarna.

Se även

Så här synkroniserar du leads med hjälp av Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Analysera leads och leadresultat