Konfigurera Mobile Offline-synkronisering så att användare kan arbeta i offlineläge på sin mobila enhet

Ger en bättre offline-upplevelse för mobila användare som använder Dynamics 365. När offline-synkronisering är aktiverad kan mobila användare sömlöst arbeta i offlineläge på sin mobila enhet när de inte har någon Internetanslutning.

Offlineupplevelsen använder Azure-tjänster för att regelbundet synkronisera entiteter med appen Dynamics 365 för telefoner och surfplattor så att synkroniserade poster är tillgängliga när användarnas mobila enheter är frånkopplade. Följ instruktionerna nedan om du vill aktivera Mobile Offline-synkronisering.

Viktigt

 • Mobile Offline-synkronisering är inte tillgänglig för utvärdering, förhandsversion eller begränsade Dynamics 365-organisationer.
 • Vi arbetar med att förbättra Mobile offline-funktionerna i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor vilka kommer att släppas under andra kvartalet 2019. Vi tar för närvarande bara emot ett begränsat antal nya kunder. Vi meddelar kunderna när ett förhandsversionsprogram för Mobile offline-funktioner öppnas för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor. Befintliga kunder som redan använder Mobile offline-funktionerna påverkas inte.

Steg 1: Aktivera entiteter för Mobile Offline-synkronisering

De första saker som du behöver göra är att aktivera entiteter som ska vara tillgängliga för mobila användare när de använder mobilappen i offlineläge. Alla entiteter som är aktiverade för mobil kan också aktiveras för Mobile Offline. Du hittar en lista över tillgängliga entiteter för mobilen i Entiteter som visas i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor.

Följande entiteter är som standard aktiverade i Mobile Offline:

 • Konto

 • Avtalad tid

 • Bifogad fil

 • Konkurrent

 • Konkurrentens adress

 • Kontakt

 • Skicka e-post

 • Lead

 • Obs!

 • Affärsmöjlighet

 • Produkt i affärsmöjlighet

 • Produkt

 • Uppgift

 • Ärende

 • Objekt i kö

 • SLA KPI-instans

 • Berättigande

 • Team

 • Användare

  Anteckning

  • Du kan inaktivera någon av de ovan entiteter för offlineläge eller aktivera en entitet från listan som stöds för offline. Följ stegen nedan om du vill aktivera eller inaktivera en entitet.

Följ instruktionerna nedan om du vill aktivera flera entiteter för offline.

Varning

Tänk på att mängden data som du gör tillgänglig för användare när de är offline kan påverka dataanvändningshastigheter för enheter i mobila nätverk. Mängden data beror på:

 • Antalet entiteter som du aktiverar för Mobile Offline
 • Antalet dagar du anger sedan poster senast ändrades
 • De filter som du anger när du skapar Mobile Offline-profiler
 1. I appen Dynamics 365 – anspassa, gå till inställningar > anpassningar.

 2. Klicka på Anpassa systemet.

 3. Utöka Entiteter i den vänstra rutan.

 4. Välj den entitet som du vill aktivera för Mobile offline (till exempel Konto).

 5. Under Outlook och Mobile, välj Aktivera för Mobile Offline.

  Aktivera en entitet för Mobile Offline

 6. Klicka på Nedladdningsfilter för organisationsdata om du vill filtrera data och ange nya data som du vill göra tillgängliga offline. Du kan ange upp till tre villkor när du definierar ett filter. Välj filtret du vill filtrera efter, välj en operator och ange sedan ett värde.

  Ange organisationens datafiltreringsvillkor för mobile offline

  De entiteter som är aktiverade som standard för mobile offline har Ändrad den angiven för Senaste X dagarna = 10 så de data som ändras eller skapas de senaste 10 dagarna kommer finnas tillgängliga för nedladdning till mobila enheter.

 7. Klicka på Spara.

 8. När du är klar med att aktivera entiteter för Mobile offline klickar du på Publicera så att ändringarna börjar gälla.

Anteckning

När anpassningarna publiceras uppmanas mobilapparna att ladda ned ändringar när användarna startar sin app nästa gång, vilket kan negativt påverka deras upplevelse över långsamma anslutningar.

Steg 2: Aktivera Mobile Offline-synkronisering för din organisation

Du måste aktivera Mobile Offline-synkronisering i det här steget. Data för entiteter som har aktiverats för Mobile Offline ska kopieras i Azure-tjänster och vara tillgängliga att synkronisera med mobila klienter

Följ instruktionerna nedan om du vill aktivera Offline-synkronisering.

 1. I appen Dynamics 365 – anspassa, gå till inställningar > Mobile Offline. Kontakta teknisk support om det här alternativet inte visas.

 2. Klicka på Mobile Offline-konfiguration.

 3. Klicka på Fortsätt för att godkänna villkoren i ansvarsfriskrivningen och tillåt data delas med ett externt system på Azure-tjänster.

 4. Välj Påbörja etablering. Det här startar etableringsprocessen för Mobile Offline. När den är klar får mobila användare de nya funktionerna i Mobil Offline.

  Användare kan fortsätta arbeta i offlineläge medan programmet synkroniserar dina data. För att hämta status för alla entiteter som är aktiverad för offline, se Nedladdningsstatus för entitetsdata.

  4.1 Spåra Offline-status: användarna kan spåra all offline-etablering från steg 1-7. I det 5:e steget kan du också spåra nedladdningsstatus för data i form av slutförd procent och återstående tid för att slutföra datahämtning

  4.2 börja arbeta offline med en dator: När mobile offline-synkronisering är aktiverad kan användare börja använda det utan att behöva vänta på att alla entitetsdata hämtas. När obligatoriska entitetsdata är klara, kan du börja använda mobilappen i offlineläge medan systemet fortfarande hämtar andra entitetsdata som du har valt. Du kommer att meddelas hur lång tid hämtningen tar tillsammans med detaljerad status för varje entitet.

  Dynamics 365 för telefoner och surfplattor mobile offline-synkronisering

Viktigt

Rekommendation för ändring av datacentra eller geografiska platser

Om du flyttar din organisation till ett annat datacenter eller annan geografisk plats måste du inaktivera och sedan aktivera Mobile offline-synkronisering för organisationen när flytten är klar:

 1. Öppna Inställningar > Mobile Offline.
 2. Klicka på Mobile Offline-konfiguration.
 3. Välj Påbörja avetablering. Detta startar avetableringsprocessen. Om det här alternativet inte är tillgängligt, inaktiverades Mobile offline-synkronisering under flytten till ett annat datacenter eller annan geografisk plats och du kan fortsätta till nästa steg. När avetablering är klart väljer du starta etablering.

Saker du bör känna till när du startar mobile offline-etablering

 • Administratörer kan se status för etablering och avetablering.

 • Sidan för Mobile Offline-konfiguration uppdateras automatiskt med jämna mellanrum för att visa uppdaterade statusmeddelanden under etablering och avetablering.

 • Du kan stoppa etablering i alla skeden under etableringen.

 • Du kan endast avetablera organisationen när etableringen har slutförts.

 • Avetablering av en organisation kan inte stoppas när den har initierats en gång.

 • Du kan endast initiera etablering igen när avetableringen har slutförts.

 • Om etableringen eller avetableringen misslyckas kan du försöka göra om etableringen innan du kontaktar support.

 • Alla meddelanden om etablering och avetablering kommer att visas på sidan för Mobile Offline-konfiguration tillsammans med datum och tidsstämpel då status senast kontrollerades.

  Steg 3: Skapa en Mobile Offline-profil för att avgöra vilka data som ska vara tillgängliga när du är offline

Du måste skapa Mobile Offline-profiler för användare för att konfigurera filter som avgör hur mycket av en entitets data (och relaterade entiteters data) ska vara tillgängliga för när användaren är offline.

Anteckning

 • En användare måste ha en säkerhetsroll som har läsbehörighet för att Mobile Offline-profilen ska kunna använda sina mobila enheter i offlineläge.
 1. Öppna Inställningar > Mobile Offline.

 2. Klicka på Mobile Offline-profiler.

 3. Klicka på Ny för att skapa en ny Mobile Offline-profil. Om du redan har en som du vill redigera väljer du den i listan.

 4. Ange ett namn och en beskrivning för din Mobile Offline-profil.

 5. Klicka på Spara för att skapa Mobile Offline-profilen så att du kan fortsätta redigera den.

 6. I området Information om objekt i Mobile Offline-profil klickar du på + för att skapa ett nytt objekt för Mobile Offline-profil. Du måste skapa ett Mobile Offline-profilobjekt för varje entitet som du vill ska vara tillgänglig för den här Mobile Offline-profilen.

 7. Ange ett namn och välj en entitet. Endast entiteter som du har aktiverat för Mobile Offline visas i listan.

 8. Administratörer kan välja vilken information som ska synkroniseras till användarens enheter. Detta hjälper dig att minimera påverkan på användarens enhetsminne. Administratörer kan definiera ett anpassat filter baserat på följande regler. Du kan skapa filter för upp till tre nivåer.

lika med
inte lika med
gt – större än
ge – större än eller lika med
le – mindre än eller lika med
It – mindre än
som
inte som
i
inte i
null
inte noll
eq-userid
ne-användarid
eq-userteams
EQ-useroruserteams
eq-useroruserhierarchy
eq-useroruserhierarchyandteams
eq-businessid
ne-businessid
eq-userlanguage
börjar med
börjar inte med
slutar med
slutar inte med

Anteckning

Kontrollera att du använder den senaste versionen av mobilappen för att avancerade filter ska fungera offline.

Välj ett filter för nedladdning av data baserat på ägarskapstypen för entiteten:

Användare eller team

- **Ladda endast ned relaterade data**. Gör relaterade data för den här entiteten tillgängliga offline. Inga poster för entiteten kan användas om du inte anger några relationer. 

- **Alla poster**. Gör alla poster för den här entiteten tillgängliga offline. 

- **Andra datafilter**. Gör endast de angivna posterna för entiteten tillgängliga offline. 

 Om du väljer **Andra poster** kan du välja mellan följande: 

- **Ladda ned mina poster**. Gör endast dina poster tillgängliga offline. 

- **Ladda ned mina teams poster**. Gör ditt teams poster tillgängliga offline. 

- **Ladda ned mina affärsenheters poster**. Gör din affärsenhets poster tillgängliga offline. 

organisation

- **Ladda endast ned relaterade data**. Gör relaterade data för den här entiteten tillgängliga offline. Inga poster för entiteten kan användas om du inte anger några relationer. 

- **Alla poster**. Gör alla poster för den här entiteten tillgängliga offline. 

Arbete

- **Ladda endast ned relaterade data**. Gör relaterade data för den här entiteten tillgängliga offline. Inga poster för entiteten kan användas om du inte anger några relationer. 

- **Alla poster**. Gör alla poster för den här entiteten tillgängliga offline. 

- **Andra poster**. Gör endast de angivna posterna för entiteten tillgängliga offline. 

 Om du väljer **Andra poster** kan du välja mellan följande: 

- **Ladda ned mina affärsenheters poster**. Gör din affärsenhets poster tillgängliga offline. 

Nej

- **Ladda endast ned relaterade data**. Gör relaterade data för den här entiteten tillgängliga offline. Inga poster för entiteten kan användas om du inte anger några relationer. 
 1. Klicka på Spara för att skapa Mobile Offline-objektet så att du kan fortsätta redigera det.

 2. I området Information om objektsassociering för Mobile Offline-profiler klickar du på + för att skapa en ny objektassociering för Mobile Offline-profil. Du måste skapa en Mobile Offline-profilobjektassociering för varje relaterad psot som du vill ska vara tillgänglig offline. Dessutom måste du inkludera alla relaterade entiteter i den här Mobile Offline-profilen.

  Om du skapar en objektassociering i Mobile Offline-profilen från entiteten Lead måste du lägga till entiteten Lead i den här Mobile Offline-profilen.

 3. Ange ett namn på objektassocieringen för Mobile Offline-profilen, välj en relation och klicka sedan på Spara.

  När du är klar med att lägga till objektassocieringar för Mobile Offline-profiler i objektet i Mobile Offline-profilen klickar du på Spara och stäng högst upp på skärmen Objekt i Mobile Offline-profil.

 4. När du är klar med att lägga till objektdetaljer för Mobile Offline-profiler i objektet i Mobile Offline-profilen klickar du på knappen Spara längst ned till höger i fönstret Mobile Offline-objekt.

Steg 3.1: Lägg till användare till en mobil offline-profil

När du har skapat en profil för mobil offlineprofil kan du börja lägga till användare till profilen.

Anteckning

Du kan lägga till en användare endast en Mobile Offline-profil.

 1. Om den inte redan är öppen, öppnar du den Mobile Offline-profil som du vill lägga till användare i.

 2. I området Användare klickar du på + för att lägga till en ny användare.

 3. Klicka på uppslagsfältet som visas och välj en användare att lägga till i den här Mobile Offline-profilen.

 4. När du är klar klickar du på knappen Spara i nederkant högra hörnet i fönstret Mobile Offline-profil.

Steg 3.2: Publicera en mobil offlineprofil

Om du vill göra den Mobile offline-profilen tillgänglig för användare så att de kan få den Mobile offline-upplevelse som du har definierat för dem, måste du publicera profilen.

 1. Om den inte redan är öppen, öppnar du den Mobile offline-profilen som du vill publicera.

 2. När du är klar med att lägga till användare och göra andra ändringar i den Mobile offline-profilen, klickar du på Publicera så att de data som du har angett kan börja synkroniseras med användarnas mobila enheter.

Tips

Importera och exportera en lösning

När du exporterar en lösning som innehåller Mobile Offline-profil, markera kryssrutan Inkludera entitetsmetadata för varje entitet som du exporterar.

När du har importerat lösningen i målorganisationen, publicera alla Mobile Offline-profiler.

Steg 4: Aktivera app-modulen för offline

Aktivera mobile offline för en viss app från sidan Mina appar.

 1. I appen Dynamics 365- anpassad, gå till inställningar > Mina appar.

 2. Från listan över publicerade appar kan du välja en app som du vill aktivera för mobile offline.

 3. På den valda appen, välj fler alternativ (...).

 4. Välj ÖPPNA I APPDESIGNER.

  Öppna appdesigner

 5. På fliken egenskaper, rulla ned och markera aktivera Mobile Offline och välj en profil.

  Anteckning

  • Du kan lägga till fler än en profil för en app-modul.

  Aktivera mobil offline för appen

 6. Högst upp väljer du spara och publicera.

Tips

Här är några saker att tänka på om Mobile Offline-synkronisering:

 • Mobile Offline-synkronisering med mobila enheter sker med jämna mellanrum. En cykel för synkronisering kan pågå i flera minuter, beroende på Azure-nätverksfördröjning, mängden data som angetts för synkronisering och mobil nätverkshastighet. Användare kan fortfarande använda de mobila apparna under synkroniseringen.

 • Ändringar av en användares behörigheter uppdateras under nästa synkroniseringscykeln. Tills dess kan användare fortfarande komma åt data enligt deras tidigare behörigheter, men alla ändringar kommer att verifieras under synkroniseringen till Dynamics 365-server. Om de inte längre har behörighet att göra ändringar för en post, visas ett fel och posten inte skapas, uppdateras eller tas bort.

 • Ändringar av en användares behörighet att visa en post träder inte i kraft på den mobila enheten förrän nästa synkroniseringscykeln.

Anteckning

När du har aktiverat Mobile Offline-synkronisering skickas metadataändringar vidare till mobila appar när ändringar publiceras, inte bara vid på appens start. För att hålla Mobile Offline-synkronisering uppdaterad bör användare alltid acceptera frågan om att ladda ned metadataändringar.

Sekretesspolicy

När du aktiverar Dynamics 365 Mobile Offline hämtas Dynamics 365 (online)-data till SQL Azure-databasen via Azure-molnet, baserat på de entiteter du har aktiverat för offlinetillgänglighet. När en användare ansluter till Azure Cloud-tjänsten från en mobilapp med offlinefunktioner, laddas data ned från SQL Azure-databasen till en lokal databas på den mobila enheten. Dataöverföringen mellan SQL Azure-databasen i Azure-molnet och Dynamics 365 mobile offline-mobilapp med offlinefunktioner sker över en säker SSL-anslutning. Kunddata lagras slutligen i SQL Azure-databasen på den mobila enheten.

En administratör bestämmer om en organisations användare får behörighet att gå offline med Microsoft Dynamics 365 Mobile Offline-program genom att använda säkerhetsroller och Dynamics 365 Mobile-profilanpassning. Dynamics 365-administratörer kan konfigurera vilka entiteter som går att hämta genom Offlinesynkronisering med inställningen Synkroniseringsfilter i dialogrutan Inställningar – Mobile Offline.

Observera att data som lagras i användarens enhet kan kontrolleras av kunden, inte Microsoft. Administratören har fullständig kontroll över data som kan extraheras på nivån för användarsäkerhetsroll eller entitetsnivåer. När data har extraherats så har den lämnat säkerhetsgränsen som erbjuds av Dynamics 365 Online.

En lista över de Azure-komponenter och -tjänster som berör Mobile Offline-funktioner anges nedan.

Obs! Mer information om ytterligare Azure-tjänsteerbjudanden finns i Microsoft Azure Trust Center.

Molntjänster (webbroll)

Mobile Offline använder två molntjänster, en för etablering och en annan för datasynkronisering.

Etableringstjänsten har en webbroll som läser meddelanden från Service Bus-kön (SB) för olika händelser som kommer från Dynamics 365, till exempel etablering eller avetablering. Sedan bearbetas dessa meddelanden genom att skapa eller ta bort organisationsdatabaser och skickar återkommande arbetsobjekt (meddelanden) i SB-kön. Under den här processen läser och skriver den konfigurationsdata antingen från CSCFG-filen eller från Dynamics 365 SW API.

Datasynkroniseringstjänsten har två webbroller. En behåller schema och data för testdatabasen som är synkroniserade med en Dynamics 365-organisations metadata och data, medan den andra webbrollen används för att köra en synkroniseringsserver och bearbetar klientens synkroniseringsbegäran. Den första webbrollen bearbetar meddelanden från SB-kön för olika organisationer och kontaktar sedan Dynamics 365 server för att hämta förändringar i metadata och data innan de sparas i testdatabasen. Den konfigurerar även synkroniseringsservern med organisationer som kommer in och ut ur systemet och deras klientmodeller. Den andra webbrollen kör synkroniseringsservern (ohanterad kod) för att vara värd åt admin- och synkslutpunkter. Adminslutpunkten används av en annan webbroll för att skicka konfigurationsdata. Synkslutpunkten används av externa klienter (Dynamics 365 Mobile-program) för datasynkronisering. Precis som för etableringstjänsten så används båda dessa roller för att läsa/skriva konfigurationsdata antingen från CSCFG-filen eller från Dynamics 365 SW API.

Kö Mobile Offline använder Azure Queues för utbyte av meddelanden mellan Dynamics 365 och Azure. Den används för att bevara arbetsobjekt som hanteras av molntjänsten. Varje meddelande lagrar information som till exempel organisationens id, entitetsnamn för att synka data och anslutningssträng för organisationens OData-slutpunkt.

SQL Database

Mobile Offline använder Azure SQL Storage för att lagra:

 • Data som replikerats från Dynamics 365-organisationer och för klientsynkroniseringsbegäranden.

 • Konfigurationsdata som till exempel anslutningssträngar för organisationsdatabaser.

  Lagring

  Mobile Offline använder Azure blobblagring för att lagra loggar och spår som genereras från molntjänster.

  Active Directory-tjänsten

  Mobile Offline använder Azure Active Directory-tjänsten för att autentisera med andra tjänster som till exempel Dynamics 365 eller SW API eller Azure Management API:er.

  Azure DNS

  Mobile Offline använder Azure DNS för att omdirigera kundbegäran, baserade på organisationsnamn, till korrekta molntjänstslutpunkter.

  Azure virtual Network

  En Azure Virtual Network (VNet) är en representation av ditt eget nätverk i molnet. Dynamics 365 Product Team kan kontrollera dina Azure-nätverksinställningar och definiera DHCP-adresspärrar, DNS-inställningar, säkerhetspolicyer och cirkulering.

  Azure Load Balancer

  Azure Load Balancer ger dina program en hög tillgänglighet och nätverksprestanda. Den använder en Load Balancer av typen Layer-4 (TCP, UDP) som distribuerar inkommande trafik bland tjänstinstanser i molntjänster eller virtuella datorer. We använder den för att läsa in balans för våra slutpunkter i en distribution.